Majory M. Mulier MPA

Onderdirecteur | Personeelsontwikkeling Organisatie & Efficiency beleid

Naam : Mulier
Voornamen : Marjory Marcelita

Opleiding
HRM Strategic Partner post bachelor opleiding,Rotterdam, School of Management,Erasmus Universiteit/ Min Biza 2014
Master of Public Administration (MPA) in Governance 2010
Doctoraal Bul Rechtswetenschappen
(Anton de Kom Universiteit van Suriname) 2004
Hoger Algemeen Vormend Onderwijs (H.A.V.O.) 1987

Relevante Trainingen
- Training Functiebeschrijving/ functiewaardering project “Actualisering Beloningsstructuur Overheid” (2004)
- Training Human Resource Management II Tjong A Hung in association with pricewaterhouse Cooper (maart 2000)
- Training functiebeschrijving i.s.m.Tjong A Hung in association with pricewaterhouse Cooper (maart 2000)
- Functiegerichte opleiding van het Nederlands Centraal Adviesbureau voor Organisatie Documentatie Registratuur en Personeelsbeheer (O.D.R.P.) (febr.t/m april 1995)
- Training Neuro Linguïstisch Programmeren (N.L.P.) 2003
- Windows, words
- Appreciative Inquiry Facilitator Training 2006.
- Pedagogisch Getuigschrift 2014

Loopbaan
Ministerie van Binnenlandse Zaken C.S.F.E. 1988-1992 Organisatiemedewerker
Ministerie van Binnenlandse Zaken C.S.F.E. 1993- september 2002 Stafmedewerker
Ministerie van Binnenlandse Zaken C.S.F.E. Okt. 2006 tot heden , Hoofd Centraal Staforgaan Formatiezaken en Efficiency.
Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1 decemer 2018,Onderdirecteur Personeelsontwikkeling Organisatie en Efficiency beleid


Relevante Werkervaring
- Groepsleider Functiebeschrijving i.h.k.v. Project doorlichting Beloningsbeleid Overheid maart – oktober 2000 in samenwerking Tjong A Hung Consulting N.V.
- Lid Projectgroep Functierapport Diaconessen Ziekenhuis
- Lid Projectgroep Functierapport Huize Albertine
- Lid Projectgroep Functierapport Buitenlandse Zaken
- Lid Projectgroep Functierapport Rekenkamer van Suriname
- Lid Projectgroep Functierapport Korps Politie Suriname
- Lid Projectgroep Functierapport Binnenlandse Zaken
- Coördinator Project Actualisering Beloningsstructuur Overheid in samenwerking met Tjong A Hung Consulting N.V.
- Lid van de Stuurgroep “ Functie- informatiesysteem Overheid’.
- Lid van de Commissie Raad Personele Aangelegenheden.
- Lid van de Commissie Integrale Aanpak Beroepsgroepen met een Rangenstelsel
  Lid van de Commissie Onderhandelingsorgaan Overheid
  Lid van de Commissie Herziening Personeelswet
  Parttime docent op de ADEK universiteit, VAAO en Surnumerair opleiding
  Scriptie mede begeleider ADEK en stagebegeleider IMEAO 2