Michael Miskin

Directeur | Pensioenfonds

Naam                         :Miskin
Voornamen               :Michael Hendrik Saraï
Huidige Werkgever  :De Staat Suriname in deze het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
Voormalige Functie  :Minister van Handel en Industrie ( 2010 – 2012 )
                                   :Minister van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu ( 2012 – 2015 )
Huidige Functie        : Lid Staatsraad

 

Behaalde diploma’s, getuigschriften en certificaten :

1970 - Getuigschrift Gewoon Lager Onderwijs
1976 - Atheneum-B diploma
1979 - Diploma M.O.A. akte Biologie
1980 - Pedagogisch getuigschrift
1982 - Certificaat Middle Management Training
1983 - Diploma M.O.B.akte Biologie
1989 - Diploma Basis Opleiding Sivis
1989 - Diploma Midden Kader Opleiding Sivis
1989 - Certificaat Kader Training Kredietcooperatie Godo
1990 - Diploma Hoger Kader Opleiding Sivis
1991 - Certificaat Vakbondsmanagement ( Centrale van Landsdienare Organisaties ( CLO )

 

Ministerie van Binnenlandse Zaken

2010 - heden        Directeur Pensioenfonds Suriname

Miskin heeft ook zitting in diverse overheidscommissies en heeft een jarenlange vakbondscarrière.