Joan E. Ch. Sanamin- Tajib

Onderdirecteur | Financieel Beheer

Naam         : Tajib gehuwd: Sanamin
Voornamen : Joan Elvy Cheryl

Opleiding
2019-heden : University of Applied Science and Technology (studierichting BedrijfsEconomie) 
2009 – 2012 : Hoge School Inholland( Niet afgerond, studierichting Bedrijfseconomie)
2003 – 2008 : IMEAO- AE stream
2000 – 2003 : Mulo Hendrikschool


Werkervaring:
Binnenlandse zaken
Periode : 01 September 2020 - heden

Finatrust, de Trustbank N.V. h.o.d.n. Trustbank Amanah

Periode : 20 Mei 2010 tot 30 augustus 2020
Functie : Credit Administration Officer
Werkzaamheden :
- Het verwerken en aanmaken van financieringen
- Het opmaken van diverse arangementen aangaande diverse financieringen
- Het archiveren van de dossiers;
- Op na houden van zekerheden van clienten
- Ook diverse afdelingen gedaan zoals:
- Incasso: debiteurenlijsten en achterstanden nagaan.
- Retail: verstrekken van kredieten.
- Kassa

Cirkel Group and Compannies
Periode : April 2009 – Februari 2010
Functie : Financial Assistant
Werkzaamheden : - Het bijhouden van de grootboekrekeningen ( systeem: Exact Globe)
- Debiteuren en crediteuren overzichten bijhouden