Algemene Zaken

Naam              : Atmodimedjo
Voornamen     : Thalicia Geneviève Juliarti

 

Opleidingen:
2015 -       Master of Public Administration FHR Lim A Po Instituut in samenwerking met Institute of Social Studies van                       de Erasmus Universiteit Rotterdam

2010-        Public Administration (doctoraal) Anton de Kom Universiteit van Suriname
                 Hoofdvakken: Organisatie & Management, Human Resource Management, Internationale Betrekkingen,                           Public Sector Management, Bestuurswetenschap,Politicologie.

 

Werkervaring:
Aug 2020 – heden       :    Ministerie van Binnenlandse Zaken ( Directoraat Algemene Zaken )
                                         Functie: Directeur

April 2008 – Juli 2020  :    Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting ( Dienst Wetenschappelijk Onderzoek en                                                Planning (WOP) )
                                         Functie : Senior beleidsmedewerker
                                         Taken : Gevraagd en ongevraagd adviseren van de Minister en Directie inzake                                                                  beleidsontwikkeling en beleidsformulering, beleidsideeën en                                                                                                  voorstellen geven m.b.t. een verantwoord en evenwichtig beleid en rapporten c.q. beleidsnota’s.

2007                           :   Ministerie van Justitie en Politie ( Afdeling Vreemdelingenzaken )
                                       Functie : Stagiaire
                                       Taken : Meehelpen bij alle werkzaamheden

 

Cursussen:
2014                            :   Training Programme on Poverty Reduction Process and Social Assistance
                                       SESRIC in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting

2012                            :  Training on Results-based Management, Planning, Monitoring and Evaluation for Development                                           Results UNDP United Nations Development Programme (UNDP)

2010                             : Beleid en Planning
                                       Institute for Graduate Studies & Research (IGSR) in samenwerking met het Ministerie van                                                 Sociale Zaken & Volkshuisvesting

2010                             : Training for Leadership and Management
                                       Symbiont Consulting in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken & Volkshuisvesting

2008                             : Training Effectief Notuleren
                                       Pragmatic Business Support & Advisory in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken                                         & Volkshuisvesting

2003                              : Time Management Training
                                        Agapè Leadership Development in samenwerking met Studcie Faculteit der                                                                       Maatschappijwetenschappen van de Anton de Kom Universiteit