Ramdin, gehuwd Premchand Sustria R

Onderdirecteur | Algemene Zaken (1)

Opleidingen en cursussen:

1998-2001

Algemene Middelbare School (VWO)

2001-2007

Anton de Kom Universiteit, Maatschappij Wetenschappen, studierichting Rechten

2010-2011

PG extern, Instituut voor de Opleiding van Leraren

 

Ontwikkelde competenties:

 

Competenties

In de functie van

1

Vakinhoudelijk gericht handelen

Docent

2

Ontwikkelen van onderwijs

Docent

3

Uitvoeren van onderwijs

Docent

4

Beoordelen, toetsen van studenten

Docent

5

Samenwerken

Docent/ Jurist

6

Reflecteren op eigen handelen

Docent/ Jurist

7

Communicatieve vaardigheden

Docent/ Jurist

8

Juridisch analyseren

Jurist

9

Juridisch reguleren (beleid ontwikkelen)

Jurist

Werkervaring:

 • Oktober 2020-heden: Onderdirekteur op het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Directoraat Algemene Zaken:
 1. Verantwoordelijk voor de algehele dagelijkse leiding op de afdeling Personele Zaken, DIV, Huishoudelijke dienst
 2. Afhandelen c.q. behandelen van alle personele en rechtspositionele kwesties van ambtenaren ressorterende onder het Directoraat (te weten Hoge Colleges van Staat)
 3. Verantwoordelijk voor het uitvoeren, ondersteunen en ontwikkelen van het beleid op vooroemde Directoraat
 4. Alle taken in het verlengde van deze functie
 • 2013- augustus 2020: Voltijdse Docent op Imeao 4 en deeltijdse docent op Scholengemeenschap Kwatta (Havo/ Vwo):
 1. Verantwoordelijk voor de ontwikkeling, voorbereiding en overdracht van de leerstof over de verschillende onderdelen van het Recht;
 2. Meewerken aan het ontwikkelen van het curriculum in sectie- en intersectieverband;
 3. Begeleiden van studenten op verschillende gebieden za de stage, schrijven van werkstukken, casus posities e.d;
 4. Opstellen van tentamens en repwerken;
 5. Als stagecoördinator belast met het uitzetten van het stagetraject voor studenten, vertegenwoordiger van de school, en alles in het verlengde van deze functie;
 6. Onderdirecteur belast met studentenzaken, coördinatie tentamen, repetitie werk en examens, ontwikkelen en uitvoeren van het beleid op het Imeao.
 • 2019-2020: Docent op de Academy for Learning and Development (HBO/Master niveau)
 • 2009-2013: Juridisch Medewerker c.q. Stafmedewerker op het Onderdirectoraat Algemeen Beheer van het Ministerie van Justitie en Politie (Algehele Coordinator op de Hoofdafdeling)
 1. Belast met het uitvoeren van het beleid van het Ministerie zoals rechtspositionele vraagstukken, loopbaanontwikkeling van het personeel, uitvoeren en toepassen van de Personeelswet;
 2. Advies uitbrengen aan de Minister mbt juridische aangelegenheden betreffende zowel interne als externe zaken het Ministerie betreffende
 3. Mede belast geweest met het organiseren van workshops en evenementen voor het Ministerie en alle overige zaken vanuit voornoemde hoofdafdeling.
 • 2007-2009: Interne Jurist bij Parsasco NV (Verzekeringsmaatschappij)
 1. Juridisch adviseur en belast met de Human Resource Management(HRM);
 2. Verantwoordelijk voor de uitvoering van de incasso procedure
 3. Begeleiden van stagiaires intern en extern