Administratieve Diensten

Naam: Eijk
Voornamen: Juanito Romero
Woonplaats: Paramaribo


Opleidingen/trainingen:

1988:                     LTS diploma
1992:                     A diploma Penitentiaire Ambtenaar
2006:                     Certificaat Colloqium Doctum
                             Anton de Kom Universiteit (Toelatingstoets)
2006/2007:            Eerstejaarsstudent  Public Administration
                             Adek (2008 afgehaakt in 2e collegejaar)
2008-2009:            Verschillende mediatrainingen

 

Werkervaring

1988 – 1990         Militair Nationaal Leger (infanterist)
1992 – 1996         Penitentiaire Ambternaar
1996 – 2004         Horecamedewerker in leidingevende functies
2006 – 2010         Voltijds Journalist/mediawerker/programmamaker
2010 – 2017         Manager Pertjajah Televisie
2010 - 2020          Partime mediawerker/programmamaker
2010 - 2012          Ambtenaar op het Ministerie van Sociale Zaken & Huisvesting
2012 – aug  2020 Ambtenaar op het ministerie van L andbouw Veeteelt en Visserij
1 september 2020 – heden Onderdirecteur Administratieve Diensten Ministerie van           
                           Binnenlandse Zaken