Ministerie van Binnenlandse Zaken pakt relatie met Verenigde Nederlandse Gemeenten op

Ministerie van Binnenlandse Zaken pakt relatie met Verenigde Nederlandse Gemeenten op

09-04-2022
Minister Bronto Somohardjo van Biza in bijzijn van zijn directeur Nasier Eskak en directeur Human Resource Management (HRM), Jacintha Thomas- Alfaisie ontvingen de twee VNG-vertegenwoordigers t.w. Maarten Beks, Beleidsadviseur Bestuurszaken en Projectleider Irene ten Teije. De bewindsman is verheugd met de hernieuwde samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten nadat de relatie een aantal jaren was bekoeld.
Tussen beide partijen bestond er reeds in 2009 een Memory Of Understanding (MoU), Projectvoorstellen voor het ministerie Binnenlandse Zaken. Hierin is onder ander opgenomen operationalisering projectaanvraag Surinaamse en Nederlandse overheden operationalisering projectaanvraag Leergang Personeel en Organisatieadviseur Surinaamse Overheid en de operationalisering projectaanvraag ontwikkeling en toepassing Toolkit P en O; project Functiehuis. Voor onderdirecteur Mullier is het belangrijk dat invulling aan deze samenwerking wordt gegeven.
VNG-vertegenwoordiger Beks gaat na hoe en op welke gebieden de samenwerking tussen Suriname en zijn organisatie verder gestalte kan worden gegeven. “In het verleden was er al een samenwerking, dus kijken wij nu uit op welke manier wij die weer kunnen oppakken. Alle gemeenten in Nederland zijn leden van de VNG. De VNG is een private vereniging en wij zorgen ervoor dat de boodschap van de gemeente wordt doorgespeeld naar de centrale overheid, en wij leveren diensten aan de gemeente.”