CBB-directeur Kanapé-Pokie: e-paspoorten nog een heel proces

CBB-directeur Kanapé-Pokie: e-paspoorten nog een heel proces

01-05-2022
De directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB), Anastatia Kanapé-Pokie, zegt dat de eerste stap gezet is met het aannemen van de wet e-paspoorten. Echter is er nog een lange weg te gaan voordat deze wet echt in werking gaat.
Zij weerspreekt de berichten in de media, die aangeven dat personen vanaf nu SRD 1000 moeten neerleggen voor het verkrijgen van een nieuw nationaal paspoort. “De wet is pas aangenomen, maar nog niet bekrachtigd door de president of gepubliceerd in het staatsblad. Dat betekent dat de wet ook nog niet in werking is”, aldus Kanapé-Pokie. Hiermee verduidelijkt zij dat de oude prijzen nog steeds geldig zijn.
Er moeten volgens haar nog heel wat voorbereidingen getroffen worden om dit project uit te gaan voeren. Hierbij speelt ook het finacieel aspect een grote rol.
Als alles in kanen en kruiken ligt, zullen personen boven 18 jaar SRD 1000 betalen voor een nieuw nationaal paspoort, met een gedlingsduur van 10 jaar. De doelgroep 0 tot en met 17 jaar betaalt SRD 750, met een gedlingsduur van 5 jaar. Noodpaspoorten zullen ook SRD 750 kosten.