Breaking the silence

Breaking the silence

25-05-2022
"Het is niet gemakkelijk om vrijelijk over gender- en huiselijk geweld te praten vanwege de schaamte, angst, bedreigingen, pesterijen en trauma's. Dit is o.a. de reden waarom slachtoffers zwijgen.
Als je slachtoffer bent of bent geweest van geweld, doorbreek het zwijgen en laat iemand het weten. Als je een situatie van geweld ziet of tegenkomt, verbreek dan het zwijgen en help het slachtoffer.
Een ieder heeft er baat bij dat hun moeders, dochters, zusters beschermd worden tegen geweld. Mannen, in het bijzonder, worden opgeroepen om als rolmodel te dienen voor o.a. hun zonen, neefjes, collega’s en medewerkers in het respectvol en geweldloos omgaan met vrouwen en meisjes.
Kleur uw omgeving dus elke 25e van de maand oranje en vraag zo aandacht voor het geweld dat vrouwen en meisjes wordt aangedaan. Wij moeten het samen doen.Het bestrijden en voorkomen van geweld in welke vorm en tegen wie dan ook is niet alleen een zaak van de overheid, maar van ons allemaal!"