Akten van Burgerlijke stand nu in Nickerie beschikbaar

Akten van Burgerlijke stand nu in Nickerie beschikbaar

29-03-2022

Het gaat in deze om bijvoorbeeld een geboorteakte, echtscheiding akte of erkenning akte. Dit betekent dat de Nickerianen hiervoor niet meer naar Paramaribo hoeven af te reizen. Dit pilotproject is door minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (BiZa) gelanceerd tijdens zijn eendaagse werkbezoek aan het westelijke grensdistrict. “Dit is een van de stappen van het CBB om de dienstverlening te verbeteren en de burgers te besparen van dure reiskosten,” zei minister Somohardjo. Het is de bedoeling dat ook andere districten deze dienstverlening in de toekomst zullen kunnen aanbieden. De BiZa bewindsman is trots op de directie en het CBB-personeel voor de totstandkoming van deze verbeterde dienstverlening. “Maar u begrijpt ook dat 64 jaar achterstand niet in één keer in te halen is, maar we zijn op de goede weg.”

Tijdens zijn stop in het westen, bracht de minister ook een bezoek aan nog drie andere BvB’s te Nieuw Nickerie en dat van Wageningen, waar hij de burgerij en de ambtenaren heeft kunnen aanhoren over knelpunten en verbeterpunten in de totale dienstverlening.

Bij dit werkbezoek zijn er ook deelcertificaten uitgereikt aan de ambtenaren van de Hoger Beroepsopleiding Bestuurskunde en Overheidsmanagement. Minister Somohardjo stak de studenten een hart onder de riem en wil ze allemaal over twee jaren hun diploma overhandigen. “In deze tijd is leren meer dan ooit een vereiste.”

De Monkouschool werd ook door de BiZa bewindsman bezocht, waar speciaal onderwijs wordt verzorgd. Hij was onder de indruk van het werk, dat de leerkrachten daar verzetten en motiveerde ze om door te gaan met het goede werk waarmee ze bezig zijn. De laatste halte in het westen was het Dankerscentrum, waar personen met een lichamelijke en geestelijke hulpbehoefte worden opgevangen. Ook hier dankte minister Somohardjo de leiding voor hun inzet. De twee laatste bezoeken hadden een sociaal karakter en geschiedde tezamen met staatsadviseur Somohardjo Sr.