39 ambtenaren behalen B-1 deelcertificaat van HBO Bestuurskunde en overheidsmanagement

39 ambtenaren behalen B-1 deelcertificaat van HBO Bestuurskunde en overheidsmanagement

02-04-2022
In dat kader vond op donderdag 31 maart de uitreiking plaats van de B-1 deelcertificaten aan 39 ambtenaren, door BiZa minister Bronto Somohardjo. Het betreft hier de tweede cohort van de Hogere Beroepslopleiding Bestuurskunde en Overheidsmanagement (HBO B&O). Deze startte in oktober 2019 met 65 cursisten.
Hij deed een beroep op de cursisten, om tegen de achtergrond van de dynamiek, waarin de samenleving constant verandert, zich te blijven ontwikkelingen. Dit vooral als gevolg van de snelle nationale en internationale ontwikkelingen. “Leren is meer dan ooit voor eenieder, een vereiste om zich verder te ontwikkelen in zijn of haar ambt. Leren doe je echter een leven lang, want je bent er nooit te oud voor”, onderstreepte de bewindsman bemoedigend.
De BiZa minister hoopt dat met het behalen van dit deelcertificaat, een stimulans is om het diploma te behalen, want uiteindelijk verwacht hij competente, tactvolle, gemotiveerde, klant- en resultaatgerichte, integere, dienstbare, effectief en efficiënt functionerende cursisten.
Kavitadevi Gangadin, V&O coördinator is trots met de behaalde resultaten, omdat met het certificaat, de cursisten richting kunnen geven aan hun bul. Evenals de minister, hoopt Gangadin dat alle 39 ambtenaren de opleiding afsluiten met het behalen van het diploma.
De HBO B&O is een vierjarige opleiding met als doel om professionals af te leveren op bachelorsniveau, die kunnen omgaan met (complexe) maatschappelijke vraagstukken, beleid kunnen maken en leiding kunnen geven in de (semi) publieke sector. Daarnaast biedt het de ambtenaren de mogelijkheid zich te specialiseren op onder andere het gebied van financiën, controle, HRM, juridisch gebied, informatiebeheer en algemeen beheer.
Bij de uitreiking van deze B-1 deelcertificaten waren ook aanwezig BiZa-directeur, Nasier Eskak, de onderdirecteur Personeelsontwikkeling Organisatie & Efficiency Beleid, Majory Mulier en Jutta Soekarnsingh als lid van de examencommissie en andere toppers van het departement.