Inschrijvingsperiode ambtenarenopleidingen in volle gang.

Inschrijvingsperiode ambtenarenopleidingen in volle gang.

03-08-2021

“Vandaag zijn wij officieel gestart met de inschrijvingen. De opkomst is tot zo ver goed”, laat Gangadin optekenen. Zij geeft aan dat voor de inschrijving onder andere nodig is een uittreksel van het CBB, werkgeversverklaring als bewijs dat de persoon ambtenaar is, een recente pasfoto, diploma van hoogst genoten opleiding en een stortingsbewijs van SRD 125. De inschrijvingen duren tot en met woensdag 4 augustus 2021 en wel van maandag tot en met vrijdag van 15:00u tot 17:00u en op zaterdag en zondag van 09:00u tot 14:00u. De inschrijvingen van Paramaribo lopen simultaan met Nickerie. Hierna worden Marowijne en Brokopondo aangedaan.

Vanwege de COVID-19 pandemie is de afdeling V&O voor het cursusjaar 2021-2022 overgestapt naar ‘Blended learning’. Dit houdt in dat naast fysieke lesdagen ook onlinelessen verzorgd zullen worden. Het streven is om 1 september 2021 te starten met de lessen. “Na de inschrijvingen zullen de ambtenaren gegroepeerd worden en na een bespreking onder de docenten zullen wij dan overstappen tot de lessen. Van de leiding hebben wij de goedkeuring gekregen om op woensdag 1 september 2021 te starten, maar dat is nog op concept”, deelt de coördinator van V&O mee.

Gangadin roept alle ambtenaren op die zich willen bijscholen om zich in te schrijven. “De ambtenaren die nog niet zijn ingeschreven kunnen dat alsnog doen, want alleen met een diploma kan je hoger op de ambtelijke ladder komen”, aldus de coördinator van V&O.

De afdeling V&O is belast met alle werkzaamheden en activiteiten welke ten doel hebben en kunnen leiden tot kwalitatieve en kwantitatieve verbetering en de uitbouw van de opleidings – en vormingsmogelijkheden van het huidige en toekomstige Surinaamse Overheidspersoneel. De afdeling levert een bijdrage aan de verhoging van de uitvoeringscapaciteit door evenwicht in vraag en aanbod te brengen door ambtenaren bij te scholen en de juiste competenties aan te reiken, waardoor er een excellente Overheidsdienst wordt gecreëerd met een hoge productiviteit enerzijds en goed gemotiveerde ambtenaren anderzijds. De afdeling V&O verzorgt de volgende opleidingen via modulair onderwijs:

  • De Vooropleiding Surnumerair (VOS)
  • De Surnumerairsopleiding (SUR)
  • De Voortgezette Algemene Ambtenaren Opleiding I (VAAO I)
  • De Voortgezette Algemene Ambtenaren Opleiding II (VAAO II)
  • De Bevolkingsadministratie Basis (BA BASIS)
  • De Bevolkingsadministratie I (BA I)
  • De Bevolkingsadministratie II (BA II)