CBB introduceert eerste digitale dienst

CBB introduceert eerste digitale dienst

08-09-2021
Biza-minister Bronto Somohardjo, merkt op dat bij zijn aantreden het regende van klachten over de CBB- dienstverlening. Om inzicht hierin te krijgen heeft het CBB toen een klantvriendelijkheidsonderzoek gedaan, waarvan de resultaten binnenkort gepubliceerd zullen worden. De Biza-minister heeft in dit traject ook geluisterd naar het bedrijfsleven die vaker heeft gevraagd naar het vergemakkelijken van het opvragen van persoonsgegevens van hun cliënten. “De bal ligt nu bij het bedrijfsleven”, benadrukt Somohardjo. Hij verwacht dat een aantal bedrijven de applicatie zullen aanschaffen, waarvan de licentiekosten SRD 1800 per jaar bedragen en daarnaast abonnementskosten dienen te worden betaald aan de hand van het aantal gewenste verificaties.
CBB-directeur Anastatia Kanapé-Pokie heeft de aanwezigen via ZOOM toegesproken. Het transformatieproces van het CBB, is volgens haar, in volle gang. ‘Wo ken’ki a tori’ is de slagzin van het CBB. Zij voert aan dat met het e-loket het de bedoeling is dat de drukte op de Bureau voor Burgerzaken zal afnemen. Bij de ontwikkeling van de applicatie is er ook rekening gehouden met de veiligheid van persoonsgegevens. Zo is het niet mogelijk om alleen met een naam of geboortedatum van een persoon de gegevens te verifiëren. Een combinatie van gegevens zoals het ID-nummer en geslachtsnaam is vereist om in het systeem te kunnen komen.
Zowel de Minister als de CBB-directeur zijn vol lof over hun personeel en hun inzet bij de totstandkoming van het e-loket. Beiden zijn dan ook vastberaden om samen met hun staf, het CBB verder te professionaliseren, met als uiteindelijk doel een efficiënter draaiende organisatie zonder lange rijen.