Biza gaat voor rechtvaardig beleid

Biza gaat voor rechtvaardig beleid

02-02-2021

Tijdens het kennismakingsbezoek zijn er diverse onderwerpen aan de orde geweest zoals de resultaten van het rapport van de Commissie Onregelmatigheden waarbij er sprake is geweest van o.a. overeenkomsten die zijn aangegaan met personen die hiervan niet op de hoogte waren; onjuiste vermelding van persoonsnummers en IDnummers; toekenning van dubbele salarissen; overmatige overwerkvergoeding; onrechtmatige toelagen en buitensporige benoemingen. Voor een gerichte aanpak van zaken heeft CLAD geadviseerd om voor al deze gevallen een verzoek tot de Procureur Generaal te richten voor een gerechtelijk vooronderzoek door het openbaar ministerie. De minister gaf aan dat er voor een aantal zaken al verzoeken zijn gestuurd naar de Procureur Generaal en dat hij voor de overige onregelmatigheden conform het advies van de CLAD hetzelfde verzoek aan de PG zal doen.

 

Rapport Rekenkamer
Daarnaast heeft het ministerie ook een rapport ontvangen van de Rekenkamer waarin wordt aangegeven dat een gewezen directielid van het ministerie zich schuldig heeft gemaakt aan onrechtmatig beheer van dienstvoertuigen.  Minister Somohardjo gaf aan dat hij onder de indruk is van de opbouw van het rapport en dat de conclusie snoeihard is, voorts gaf de bewindsman aan dat hij het jammer vindt dat het gewezen directielid  zich niet meer kan verdedigen, maar meer nog dat de vorige leiding het gewezen directielid voor alles laat opdraaien. Minister Somohardjo wilt een rechtvaardig beleid op het ministerie van BiZa voeren en laat optekenen dat de gemeenschap ervan overtuigd mag zijn dat elk gewezen of huidige leidinggevende verantwoordelijk zal worden gehouden voor de wijze hoe het werk is gedaan en dat elkeen zal moeten instaan voor de  consequenties en gevolgen hiervan.