BGA: Geweld tegen vrouwen en meisjes toegenomen sinds Covid-19

BGA: Geweld tegen vrouwen en meisjes toegenomen sinds Covid-19

28-01-2021

Het probleem is erger geworden in het Caribisch gebied sinds de COVID-19-pandemie begon. In veel Latijns-Amerikaanse landen is er een aanzienlijke toename - in sommige gevallen een verdubbeling - van meldingen van huiselijk geweld en moorden op vrouwen en meisjes, omdat men vanwege de pandemie verplicht werd thuis te blijven. De slachtoffers moesten thuis blijven met de daders. In gevallen waarbij vrouwen hun baan en daarmee hun financiële onafhankelijkheid verliezen, kunnen ze bovendien afhankelijk worden van een gewelddadige partner.

Wereldwijd heeft één op de drie vrouwen tenminste één keer in haar leven geweld ervaren. Verder blijkt uit recente data dat bijna de helft van de Caribische vrouwen die zijn ondervraagd in 5 Caribische landen, te maken heeft gehad met ten minste één vorm van geweld, namelijk: lichamelijk, geestelijk, financieel en seksueel. Ook intiem partnergeweld (lichamelijk, geestelijk, financieel, seksueel) komt aan de orde, de percentages zijn verschillend. In Greneda en Jamaica is dat 39%, in Trinidad en Tobago 44% en in Suriname 48%. Dit is onaanvaardbaar en zou ons allen die in het Caribisch gebied wonen en/of werken moeten motiveren om actie te ondernemen om een einde hieraan te maken. Vermeldenswaard is dat Caribische vrouwen en meisjes het beter doen in termen van toegang tot onderwijs en formele banen, maar bovenstaande data onderstreept de urgentie voor aanpak van het geweld dat zich nog steeds voordoet. Wereldwijd onderzoek bevestigt dat ongelijke machtsverhoudingen tussen vrouwen en mannen geweld tegen vrouwen en meisjes aanwakkeren. De onderzoeken in de vijf Caribische landen sluiten aan bij deze wereldwijde bevindingen. Ongelijke machtsverhoudingen tussen vrouwen en mannen leiden tot controlerend gedrag binnen intieme relaties, en het onderzoek vond hogere percentages intiem partnergeweld bij partners met controlerend, agressief en sterk conservatief patriarchaal gedrag.

Op de 25ste van elke maand vraagt BGA door middel van de kleur oranje, te noemen: oranje kleding/ballonnen/strikjes/handbandjes/ facebook cover), aandacht voor het geweld tegen vrouwen en meisjes, vooral tijdens de Covid-19 pandemie die ons allen op een of andere wijze heeft beïnvloed in het bijzonder de slachtoffers van geweld.

Bron:
Sayed & E. Bartels Bland.November 25, 2020.Casting light onto the shadow pandemic in the Caribbean: Violence against women. https://blogs.worldbank.org/latinamerica/casting-light-shadow-pandemic-caribbean-violence-against-women