Home

Ministerie van Binnenlandse zaken

Het ministerie van Binnenlandse Zaken presenteert de september editie van Biza Magazine.
Biza Magazine editie 60 
NIEUWSBERICHTEN
Biza-minister hoort problemen BVB's Wanica aan.

Biza-minister hoort problemen BVB's Wanica aan.

Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft vanmorgen 21 oktober 2020, vijf Bureau's voor Burgerzaken (BVB) bezocht.
Biza krijgt toestemming om missies te sturen naar districten

Biza krijgt toestemming om missies te sturen naar districten

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft toestemming gehad van de president Z.E Chandrikapersad Santokhi om missies te sturen naar de districten voor het registeren van landsdienaren overheidsbreed. Minister Bronto Somohardjo van Biza wil overstappen van een informatie gedreven overheid naar data gedreven overheid. “Om het ambtenarenapparaat efficiënter te maken hebben wij data nodig, daarom zijn wij begonnen met het registeren van de landsdienaren.”
Minister Somohardjo feliciteert STVS met 55-jarig bestaan

Minister Somohardjo feliciteert STVS met 55-jarig bestaan

Minister Bronto Somohardjo van het ministerie van Binnenlandse Zaken feliciteert de Surinaamse Televisie Stichting (STVS) met haar 55-jarig bestaan. Dit in bijzijn van president Chandrikapersad Santokhi, vicepresident Ronnie Brunswijk en de voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), Marinus Bee. Zowel de president, de vicepresident als de Biza-minister blikten terug op hun kinderjaren met de STVS als de nationale zender en de rol die het televisiestation heeft gehad bij hun vorming.
CBB speelt in op klachten burgerij

CBB speelt in op klachten burgerij

Het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) heeft kennisgenomen van de vele klachten van de burgerij met betrekking tot haar dienstverlening. De directeur van het CBB, Anastatia Kanapé-Pokie, heeft in goede overleg met de Biza-minister Bronto Somohardjo maatregelen getroffen om de problemen tot het verleden te laten behoren. De lange rijen en de drukte bij de BvB’s baarden de CBB-directeur en de minister zorgen. Burgers stonden in zon en regen om hun burgerzaken in orde te maken. Minister Somohardjo heeft daarom tenten en stoelen laten plaatsen.
Actieve Bizanen moet zich ook registreren

Actieve Bizanen moet zich ook registreren

Naast de landsdienaren met een onduidelijke status, die zich in de periode 7 oktober tot en met 12 oktober 2020 konden registreren op het hoofdkantoor van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza), moeten ook de actieve Bizanen ressorterende onder de directoraten Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken en HRM zich registreren. Dit in het kader van de voortgezette registratie met betrekking tot het personeelsbestand.
BGA Nickerie bezoekt Kinderhuis Gaytrie i.v.m Orange Day

BGA Nickerie bezoekt Kinderhuis Gaytrie i.v.m Orange Day

Spontaan werden de twee medewerkers van het Bureau Gender Aangelegenheden Nickerie ontvangen door de leiding van Kinderhuis Gaytrie, mw. Gomtie Pahladsingh. Zij vond het fijn dat BGA Nickerie op 24 september 2020, een dag voor de 25ste van de maand weer bij hen op bezoek was in verband met de herdenking van Orange Day (OD) en heeft de kinderen hierop voorbereid. “Ik heb mijn kinderen gevraagd om vandaag oranje aan te trekken en deze dag samen met jullie te herdenken. Ik vind het ontzettend fijn dat jullie weer voor ons hebben gekozen en dat wij op deze manier onze bijdrage aan de achterliggende gedachte van Orange Day kunnen leveren”, aldus mw. Pahladsingh. Voor het jaar 2020, heeft het BGA drie OD activiteiten achter de rug. Na de uitbraak van het nieuwe Corona virus, COVID – 19 in de maand maart in Suriname, waren de activiteiten on hold gezet. Na bijkans zeven maanden heeft het BGA besloten om de draad weer op te pakken, uiteraard met inachtneming van de geldende COVID – 19 voorschriften.
Wereldmeisjesdag gericht op change makers

Wereldmeisjesdag gericht op change makers

Op 19 december 2011 riep de Algemene vergadering van de Verenigde Naties 11 oktober uit tot “International Day of the Girl Child” (Wereldmeisjesdag). Op deze dag wordt er extra aandacht gevraagd voor het erkennen van de rechten van meisjes alsook de uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd, want wereldwijd worden miljoenen meisjes achtergesteld, uitgebuit en gediscrimineerd om het feit dat ze meisjes zijn. Wereldmeisjesdag wordt sinds 2013 jaarlijks herdacht door het ministerie van Binnenlandse Zaken, met name het Bureau Gender Aangelegenheden (BGA), d.m.v. het uitvoeren van diverse activiteiten.
Minister Somohardjo geeft verdere invulling aan formulering bevolkingsbeleid

Minister Somohardjo geeft verdere invulling aan formulering bevolkingsbeleid

Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken heeft de informatiebijeenkomst met betrekking tot de voortzetting van de formulering van het Bevolkingsbeleid geopend. Dit gebeurde digitaal op donderdag 8 oktober 2020. Hij gaf in zijn toespraak aan dat Suriname 26 jaar geleden deelnam aan de Internationale Conference on Population and Development in Cairo en daarmee de paradigmatische verschuiving onderschrijft. “Dat brengt met zich mee dat wij in ons streven naar een duurzaam welzijn en welvaart voor het Surinaamse volk gehouden zijn aan het respecteren van gelijke rechten voor elk individu, niemand uitgezonderd.”
Tientallen ambtenaren melden zich aan op eerste registratiedag

Tientallen ambtenaren melden zich aan op eerste registratiedag

Tientallen ambtenaren hebben zich reeds op de eerste registratiedag aangemeld bij de centrale meldpunt op het hoofdkantoor van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza). Het ministerie heeft gisteren een oproep gedaan op alle landsdienaren met een onduidelijke status om zich te laten registreren met als doel duidelijkheid te brengen in hun rechtspositie. De registratie verloopt volgens Biza-minister Bronto Somhardjo vlot. “Het is goed voor de mensen waarvan hun status nog onzeker is. Als ambtenaren volgens de juiste richtlijnen zijn aangenomen, is het dan goed, maar als het op een niet normale manier is gebeurd dan moet er onderzoek gedaan worden”, gaf Somohardjo aan.
Meldpunt ambtenaren BiZa met onduidelijke status

Meldpunt ambtenaren BiZa met onduidelijke status

Ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) met een onduidelijke status, worden opgeroepen om zich te registreren op het hoofdkantoor aan de Wilhelminastraat. De centrale registratie begint vanaf woensdag 7 oktober tot en met zondag 11 oktober van 7.00 tot 19.00 uur. BiZa-minister Bronto Somohardjo zegt, dat de instructies van de president worden opgevolgd om de zaken met betrekking tot Personele Aangelegenheden af te ronden. “Wij willen de rechtspositie van de ambtenaren die vlak voor of na de verkiezingen zijn aangenomen, duidelijk maken.”
Minister Somohardjo motiveert leerlingen voor succesvol schooljaar

Minister Somohardjo motiveert leerlingen voor succesvol schooljaar

Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (BiZa) heeft op vrijdag 2 oktober een bezoek gebracht aan de leerlingen van de I.P.J Berkenveldschool. Dit in het kader van het nieuwe schooljaar dat op 1 oktober van start is gegaan. De bewindsman vond dit van belang, vanwege de nieuwe situatie op de scholen door COVID-19. Hij sprak de leerlingen moed in om ondanks de nieuwe situatie zich in te zetten om het schooljaar succesvol af te ronden. De BiZa-minister geeft aan dat zijn bezoek aan de school onderdeel is van de reeks van bezoeken van regeringsleden aan de verschillende scholen.
Biza-minister spreekt Beijing +25 High Level Meeting virtueel toe

Biza-minister spreekt Beijing +25 High Level Meeting virtueel toe

De minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Somohardjo, heeft op 1 oktober een toespraak gehouden tijdens de Topontmoeting ter gelegenheid van de viering van het 25-jarig bestaan van de Vierde Wereldvrouwenconferentie die gehouden werd in 1995 in Beijing (Beijing + 25). Het thema bij de 25ste herdenking van de aanname van het Beijing Slotdocument en Platform voor Actie is: ‘ Het versnellen van de realisatie van gendergelijkheid en het versterken van de positie van alle vrouwen en meisjes.’
Majoor Radjoe Bhola waarnemend directeur Kustwacht

Majoor Radjoe Bhola waarnemend directeur Kustwacht

Majoor Radjoe Bhola, heeft op dinsdag 22 september 2020 het roer bij de Kustwacht als waarnemend directeur overgenomen van kolonel Jerry Slijngard. Het protocol van overdracht werd in bijzijn van de minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Somohardjo, en directeur Nasier Eskak ondertekend.
Minister Somohardjo kaart wandaden op Binnenlandse Zaken aan

Minister Somohardjo kaart wandaden op Binnenlandse Zaken aan

Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken heeft in De Nationale Assemblee, zaken aangekaart die geheel onrechtmatig hebben plaatsgevonden. Vooral bij het aantrekken van personeel is er veel fout gegaan. ‘’De afgelopen jaren zijn er duizenden en duizenden mensen in dienst genomen. Het exacte aantal weten we niet precies omdat we hebben gemerkt dat de afgelopen jaren mensen creatief geweest zijn om hun wandaden te verbergen’’, aldus de bewindsman.
Biza-minister ontvangt Braziliaanse ambassadeur

Biza-minister ontvangt Braziliaanse ambassadeur

De Braziliaanse ambassadeur in Suriname, Laudemar Aguiar, heeft tijdens een kennismakingsbezoek aan minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (Biza) het legaliseren van hardwerkende Brazilianen, die zich in Suriname willen vestigen, aangekaart. Volgens de diplomaat is de populatie van Brazilianen in Suriname groot en de meerderheid zit permanent in de mijnbouwsector.