Home

Ministerie van Binnenlandse zaken

Het ministerie van Binnenlandse Zaken presenteert de september editie van Biza Magazine.
Biza Magazine editie 60 
NIEUWSBERICHTEN
BvB Combé nu ook open voor zaken Burgerlijke Stand

BvB Combé nu ook open voor zaken Burgerlijke Stand

Burgers die zijn ingeschreven in het ressort Combé kunnen voortaan ook uittreksels aanvragen, aangifte doen van geboorte en sterfte, maar ook erkenningen op het Bureau voor Burgerzaken (BvB), Combé. Voorheen konden zij dat alleen op BvB Centrum. Maandag is de nieuwe ruimte hiervoor in gebruik genomen. De dienstverlening is uitgebreid met diensten van de Burgerlijke Stand, met uitzondering van aangifte van huwelijken en echtscheiding. Die moeten vooralsnog op bureau Centrum. Dit zegt directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB), Anastatia Poki.
Kennismaking en bespreking post-electorale activiteiten

Kennismaking en bespreking post-electorale activiteiten

Op donderdag 7 januari 2021 vond in de Congreshal een kennismakingsbezoek plaats tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) onder leiding van de nieuwe OKB voorzitter Samseerali Sheikh-Alibaks. Tijdens dit kennismakingsbezoek werd van gedachten gewisseld over het belang van “voters education” en de uitvoering van diverse post-electorale activiteiten zoals het project “Onderzoek ongeldige stembiljetten verkiezingen”.
Dienstverlening bvb Saramacca- Leiding uitgebreid

Dienstverlening bvb Saramacca- Leiding uitgebreid

Minister Bronto Somomhardjo van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft vandaag 4 januari 2021, een bezoek gebracht aan het Bureau voor Burgerzaken (BvB) Saramacca - Leiding aan de Mr.P.Chandishawweg samen met directeur Anastatia Kanapé-Pokie van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB). Dit naar aanleiding van de uitbreiding van de dienstverlening van dit bureau. Bvb Saramacca - Leiding en bvb Saramacca Jarikaba zijn al aangedaan.
BvB Lelydorp gesloten op 24 december na Covid-besmetting

BvB Lelydorp gesloten op 24 december na Covid-besmetting

Het Bureau voor Burgerzaken (BvB) te Lelydorp is morgen gesloten voor het publiek. Dit naar aanleiding van een Covid-19 besmetting van een ambtenaar ingedeeld in groep 1.
CBB beperkt dienstverlening door verscherpte Covid-maatregelen

CBB beperkt dienstverlening door verscherpte Covid-maatregelen

Het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) en zijn Bureaus voor Burgerzaken (BvB’s) zullen vanwege de verscherpte Covid-19 maatregelen open zijn voor beperkte diensten en beperkte openingstijden met ingang van dinsdag 22 december 2020.
Rectificatie

Rectificatie

Op de Facebook pagina van het ministerie van Binnenlandse Zaken, is er op donderdag 17 december jongstleden een bericht geplaatst onder de noemer ‘Stichting Wereld Religie Dag vraagt Biza om ondersteuning’.
Stichting Wereld Religie Dag vraagt Biza om ondersteuning

Stichting Wereld Religie Dag vraagt Biza om ondersteuning

Het bestuur van de stichting Wereld Religie Dag Suriname heeft op 10 december een kennismakingsbezoek gebracht aan minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (Biza). Dit naar aanleiding van de viering van de 35ste Wereld Religie Dag op zondag 17 januari 2021. Deze dag wordt jaarlijks wereldwijd herdacht. De stichting klopt jaarlijks aan bij het ministerie om ondersteuning. Minister Somohardjo heeft aangegeven bereid te zijn mee te willen werken aan de activiteit, gezien de stichting religie promoot en religieuze aangelegenheden onder zijn ministerie valt. “Een gelovig volk is een goed volk. We hebben uw wensen aangehoord. Wij gaan ons goed voorbereiden en kijken waaraan we kunnen voldoen. Jullie krijgen mijn volle medewerking ”, zei de bewindsman. Aan de minister werd het verslag van de 34e viering Wereld Religie Dag Suriname overhandigd.
Biza naar Coronie en Nickerie voor landsdienarenregistratie

Biza naar Coronie en Nickerie voor landsdienarenregistratie

Het ministerie van Binnenlandse zaken (Biza), is gestart met de registratie van landsdienaren in de verschillende districten
Suriname en Frans-Guyana bespreken vaststelling nationaliteit bij geboorte

Suriname en Frans-Guyana bespreken vaststelling nationaliteit bij geboorte

Op dinsdag 8 december 2020 vond op uitnodiging van de Franse ambassadeur, Antoine Joly en door tussenkomst van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) een werkoverleg plaats tussen Suriname en Frans-Guyana in het kader van het verder uitdiepen van de grensoverschrijdende samenwerking.
Voortzetting Registratie Landsdienaren

Voortzetting Registratie Landsdienaren

Voortzetting Registratie Landsdienaren
Biza: ‘Teamwork makes the dream works’

Biza: ‘Teamwork makes the dream works’

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) is vandaag gestart met de uitbetaling van de vouwers.
Gender- en huiselijk geweld prioriteit van regering

Gender- en huiselijk geweld prioriteit van regering

Op de ‘Pier’ van Hotel Torarica vond gisteren, 9 december 2020,’ de launch van het voorlichtingsmateriaal gedaan in het kader het project ‘Gender Based Violence interventions in response to COVID-19 measures”. Bij dit heugelijk feit waren de ministers Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (Biza) en Kenneth Amoksi van Justitie en Politie (Juspol) ook aanwezig. Beide ministeries werken sinds juni nauw samen met de UNDP en UNFPA aan dit project. De meeting vond deels via Zoom plaats en een selecte groep was fysiek aanwezig.
CBB viert 63-jarig bestaan

CBB viert 63-jarig bestaan

Het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) heeft op woensdag 9 december 2020 zijn 63-jarig bestaan gevierd op het hoofdkantoor aan de Jaggernath Lachmonstraat met in achtneming van de Covid-19 maatregelen. Het CBB is opgericht in december 1957 en heette toen het Centraal Bureau voor de Burgerlijke Stand en het Bevolkingsregister. In 1985 onderging het directoraat een naamswijziging te weten het Centraal Bureau voor Burgerzaken. Het CBB valt onder het directoraat Binnenlandse Zaken van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza).
Uitbetaling vouwpersoneel stembiljetten start 10 december

Uitbetaling vouwpersoneel stembiljetten start 10 december

Het ministerie van Binnenlandse Zaken begint vanaf donderdag 10 december met het uitbetalen van personen die stembiljetten hebben gevouwen voor de verkiezingen van 25 mei 2020.
Religieuze instellingen delen ervaring met huiselijk geweld

Religieuze instellingen delen ervaring met huiselijk geweld

De periode tussen 25 november en 10 december wordt door de VN gemarkeerd als de Sixteen Days of Activism Against Gender Based Violence Campaign. In dit kader heeft het Bureau Gender Aangelegenheden (BGA) van het ministerie van Binnenlandse Zaken enkele activiteiten uitgezet, waaronder ook het delen van de ervaringen en rol van religieuze instellingen bij de strijd tegen gender gebaseerd geweld te benadrukken. Onderstaand geval belicht een situatie waarmee een religieuze instelling kortgeleden geconfronteerd is geworden. Hiermee wenst het BGA u een beeld te geven dat ernstige huiselijk geweld situaties zich in Suriname voordoen, waarbij het recht van jonge meisjes op een gezonde toekomst in het geding komt te staan.