Home

Ministerie van Binnenlandse zaken

Het ministerie van Binnenlandse Zaken presenteert de september editie van Biza Magazine.
Biza Magazine editie 60 
NIEUWSBERICHTEN
Volksgezondheid draagt vaartuigen over aan Juspol; Biza faciliteert

Volksgezondheid draagt vaartuigen over aan Juspol; Biza faciliteert

De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin heeft op maandag 26 april de overdracht gedaan van twee vaartuigen aan zijn collega Kenneth Amoksi van Justitie en Politie.
CBB start onderzoek voor verbetering dienstverlening

CBB start onderzoek voor verbetering dienstverlening

Het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) heeft het onderzoek ‘Klantgerichte Verbeterpunten CBB’ gelanceerd. Hiermee wordt beoogd om de dienstverlening naar de samenleving toe te verbeteren. De lancering vond plaats op donderdag 15 april bij Door Advisory. Op deze dag is het CBB ook gestart met een klantvriendelijkheidstraining voor het personeel. Aanwezig waren de minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Somohardjo, directeur Nasier Eskak, directeur Thomas Jacintha van het directoraat Human Resource Management en CBB-directeur, Anastatia Kanapé-Pokie.
Franse marine en Kustwacht willen samenwerking intensiveren

Franse marine en Kustwacht willen samenwerking intensiveren

De Kustwacht en Franse marine voeren sinds 2015 gezamenlijke patrouilles in de maritieme zone om illegale visserij tegen te gaan.
Groninger Archieven en NAS tekenen samenwerkingsdocument

Groninger Archieven en NAS tekenen samenwerkingsdocument

Het Regionaal Historisch Centrum Groningen met name de Groninger Archieven en het Nationaal Archief Suriname (NAS) gaan samenwerken om archieven en de geschiedenis dichter bij het publiek te brengen. Hiertoe is er op dinsdag 13 april een samenwerkingsdocument ondertekend. De ondertekening vond via een Zoom-meeting plaats. Bij de ondertekening waren fysiek aanwezig, minister Bronto Somohardjo van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Biza-directeur Nasier Eskak en de Nationale Archivaris, Rita Tjien Fooh, terwijl de directeur van de Groninger Archieven, Eddy de Jonge en de burgemeester van Groningen, Koen Schuiling die tevens voorzitter is van het Regionaal Historisch Centrum Groningen het geheel via Zoom volgden.
Hbo-opleiding ambtenaren heeft nieuw managementteam

Hbo-opleiding ambtenaren heeft nieuw managementteam

Het nieuw Managementteam van de HBO-opleiding ‘Bestuurskunde en Overheidsmanagement’ van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) is op vrijdag 9 april geïnstalleerd door Biza-minister, Bronto Somohardjo. Dit team zal zich moeten wijden aan de verdere sturing van de Bacheloropleiding binnen de overheid.
Vaartuigen Kustwacht beschikken nu over walspanning

Vaartuigen Kustwacht beschikken nu over walspanning

Minister Bronto Somohardjo van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft op donderdag 8 april 2021 de installatie van de walspanning voor de vaartuigen van de Kustwacht in gebruik genomen.
Directoraat Cultuur draagt audio cultuurstudies over aan NAS

Directoraat Cultuur draagt audio cultuurstudies over aan NAS

Het Directoraat Cultuur van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft op dinsdag 6 april 2021 een deel van het audio archief van de Afdeling Cultuurstudies overgedragen aan het Nationaal Archief Suriname (NAS).
Conceptwet ‘Paspoorten’ overhandigt aan minister Somohardjo

Conceptwet ‘Paspoorten’ overhandigt aan minister Somohardjo

Minister Bronto Somohardjo van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft op donderdag 1 april 2021 de werkgroep ‘Regels Houdende Reisdocumenten’, ontvangen. De werkgroep bestaat uit Bizanen van zowel het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) als het Algemeen Secretariaat Verkiezingen (ASV).
Nationale archieven Suriname en Nederland bestendigen samenwerking opnieuw

Nationale archieven Suriname en Nederland bestendigen samenwerking opnieuw

Het Nationaal Archief Suriname (NAS) en het Nationaal Archief Nederland (NAN) hebben middels de ondertekening van het Memory of Understanding (MoU) in vervolg eerdere samenwerkingsprogramma's- en projecten, de archiefsamenwerking voortgezet voor de periode 2021- 2024. Hiermede, is de samenwerking tussen de archieven van Suriname en Nederland voor de komende jaren geformaliseerd en geïntensiveerd.
Biza-minister hoort vakbondsleiders aan

Biza-minister hoort vakbondsleiders aan

Minister Bronto Somohardjo van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft op dinsdag 30 maart 2021, de vakbondsleiders, David Bakker van de bond bij de Milieu-inspectie, Michael Sallons, voorzitter van de Werknemers Organisatie Openbare Werken en Imro Edam, die vier bonden van Volksgezondheid onder zich heeft en de Bond Sluizen en Gemalen ontvangen en gehoord.
Suriname zes tolken/vertalers rijker

Suriname zes tolken/vertalers rijker

De directeur van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza), Eskak Nazier heeft op dinsdag 30 maart 2021, zes tolken/vertalers beëdigd op het hoofdkantoor van het ministerie aan de Wilhelminastraat, nadat de eedsformule aan hen werd voorgehouden.
Biza installeert commissie voor wetswijzigingen Bazo-wet

Biza installeert commissie voor wetswijzigingen Bazo-wet

De commissie Interdepartementale wijziging ‘Wet Nationale Basiszorgverzekering’ is op 24 maart jongstleden geïnstalleerd op het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza). De installatie werd verricht door Biza-minister Bronto Somohardjo in aanwezigheid van collegaminister, Amar Ramadhin van Volksgezondheid.
Biza en stakeholders evalueren  verkiezingen 2020

Biza en stakeholders evalueren verkiezingen 2020

Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) concludeert dat de verkiezingen van 25 mei 2020 slecht georganiseerd waren. Daarnaast zijn deze verkiezingen getekend door een groot gebrek aan professionaliteit. Ook heeft partijpolitiek een belangrijke rol gespeeld in de organisatie van en de beleving van de verkiezingen en de COVID-19 pandemie heeft haar invloed in volle omvang doen gelden. Enkele algemene bevindingen die het OKB presenteerde tijdens de evaluatie meeting van de verkiezingen van 25 mei 2020.
Biza verwelkomt ambtenaren met speciale hulpvraag te BvB Latour

Biza verwelkomt ambtenaren met speciale hulpvraag te BvB Latour

“De regering is ervan bewust, dat de mensen met een speciale hulpvraag niet genoeg kansen krijgen op de arbeidsmarkt, terwijl we weten dat ze willen werken en genoeg kennis en kunde bezitten”, aldus de minister van Binnenlandse Zaken (Biza), Bronto Somohardjo vandaag, 16 maart 2021 bij het Bureau voor Burgerzaken (BvB) te Latour. Bij dit bureau zijn drie vrouwen met een speciale hulpvraag tewerkgesteld. BvB Latour is thans het eerste bureau, dat mensen met een speciale hulpvraag accommodeert.
Verkiezingsautoriteiten maken kennis met Biza

Verkiezingsautoriteiten maken kennis met Biza

Op uitnodiging van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) heeft het Centraal Hoofdstembureau (CHS) formeel kennisgemaakt met het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza). Biza-minister, Bronto Somohardjo is zeer verheugd met de uitnodiging van het OKB.