Home

Ministerie van Binnenlandse zaken

Veel Leesplezier


 

 

 

 
NIEUWSBERICHTEN
Suriname participeert in 66ste Sessie Commissie voor de Status van de Vrouw van de Verenigde Naties

Suriname participeert in 66ste Sessie Commissie voor de Status van de Vrouw van de Verenigde Naties

Jaarlijks wordt in de maand maart de tweewekelijkse VN-vergadering van de Commissie voor de Status van de Vrouw (CSW) gehouden in New York, Verenigde Staten van Amerika. Het betreft hierbij de 66ste sessie (CSW66) waar minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (Biza) middels een videoboodschap heeft deelgenomen aan algemene discussies en de ministeriele ronde tafel beraadslagingen.
Certificaat uitreiking ‘Vessel monitoring system

Certificaat uitreiking ‘Vessel monitoring system

De Kustwacht van Suriname heeft i.s.m. met het bedrijf Comprehensive Security Solutions een tweedaagse Vessel Monitoring System (VMS) training georganiseerd.
ASV ontvangt apparatuur van UNDP

ASV ontvangt apparatuur van UNDP

Het Algemeen Secretariaat Verkiezingen (ASV) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) heeft op woensdag 16 maart 2022 apparatuur ontvangen van de UNDP.
CBB heeft eigen ambtenaar in Frans Guyana

CBB heeft eigen ambtenaar in Frans Guyana

Op vrijdag 4 maart j.l. vond de ondertekening plaats van de overeenkomst inhoudende de tewerkstelling van CBB ambtenaar Leroy Eduards te St. Laurant, Frans-Guyana.
Beleidscommissie Verkiezingen 2025 geïnstalleerd

Beleidscommissie Verkiezingen 2025 geïnstalleerd

De Beleidscommissie Verkiezingen 2025 is vandaag door minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (BiZa) geïnstalleerd in het Lala Rookhgebouw en heeft als taak om de Onderraad Verkiezingen te ondersteunen en te adviseren bij het nemen van besluiten over alles, dat te maken heeft met de voorbereidingen van de volgende verkiezingen.
Intiem Partner Geweld  Signalen, veiligheidstips, hulpverleningsinstanties

Intiem Partner Geweld Signalen, veiligheidstips, hulpverleningsinstanties

Geweld tegen vrouwen en meisjes is een van de meest aanhoudende en vernietigende mensenrechten schendingen in de wereld en wordt anno 2022 voor het grootste deel niet gemeld vanwege de straffeloosheid, stilte en schaamte eromheen.
BiZa doneert onbruikbaar verkiezingsmateriaal

BiZa doneert onbruikbaar verkiezingsmateriaal

Onbruikbaar en vervallen verkiezingsmateriaal is op donderdag 17 februari 2022 door het Algemeen Secretariaat Verkiezingen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) geschonken aan het Ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur en enkele sociale instellingen.
Minister Somohardjo betrekt Adek studenten bij zijn beleid

Minister Somohardjo betrekt Adek studenten bij zijn beleid

Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft vandaag de Bestuurskunde Week geopend van de studierichting Public Administration van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Deze loopt tot en met vrijdag 18 februari en heeft als doel om de studierichting binnen de samenleving beter zichtbaar te maken en de praktijk van het Surinaams openbaar bestuur dichterbij te brengen bij de studenten.
CBB Wijkkantoren worden pop-up-office voor Minister Somohardjo

CBB Wijkkantoren worden pop-up-office voor Minister Somohardjo

Minister Somohardjo van Binnenlandse Zaken (BiZa) is een landelijk veldbezoek gestart aan de verschillende Bureau voor Burgerzaken (BvB) kantoren van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB).
Erfgoedinstellingen werken samen aan calamiteitenplan

Erfgoedinstellingen werken samen aan calamiteitenplan

Erfgoedinstellingen moeten zich samenbundelen en een klankbordgroep vormen om onder andere de effecten van de klimatologische verandering op de erfgoed sector van Suriname te kunnen pareren. Door het uitwisselen en samenvoegen van expertise, materiaal en infrastructuur, kunnen erfgoedinstellingen calamiteiten sneller en efficiënter tegenwerken. Dit met ondersteuning van het Nationaal Coördinatie Centrum Rampenbeheersing (NCCR).
Kustwacht en NCCR werken olielekkage simulatie af

Kustwacht en NCCR werken olielekkage simulatie af

De Kustwacht heeft vorig week vrijdag 28 januari j.l. technische bijstand verleend aan het Nationaal Coördinatie Centrum Rampenbeheersing (NCCR) bij een olielek simulatie oefening te Beekhuizen, nabij Suhoza Jetty.
Klantgerichtheid training aan cbb werknemers

Klantgerichtheid training aan cbb werknemers

In het kader van het verbeteren van de dienstverlening van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) heeft minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (BiZa) op 25 januari het officiële startsein gegeven voor de Klantgerichtheidstraining ten behoeve van het CBB personeel.
Taskforce buigt zich over sanering ambtenaren

Taskforce buigt zich over sanering ambtenaren

In het kader van het ambtenarensaneringsprogramma is de interdepartementale taskforce Public Sector Reform (PSR) op vrijdag 17 december voor het eerst bijeengekomen op het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza). Deze speciale werkgroep is het uitvoeringsorgaan van de Onderraad PSR, die een dag eerder door president Chandrikapersad Santokhi werd geïnstalleerd. Eerste opdracht van de taskforce, is om een uitvoeringsplan te presenteren aan de regering en wel binnen een maand.
Nationaal Archief overhandigt scans akten aan C.B.B.

Nationaal Archief overhandigt scans akten aan C.B.B.

Recent heeft het Nationaal Archief Suriname (NAS) een digitaal bestand van 2 TB bevattende de akten van Geboorten Paramaribo (1828- 1995), Huwelijken Paramaribo (1801- 1930), Huwelijken Districten (1860-1941), Echtscheidingen (1916- 1955), Overlijden Paramaribo (1883- 1960), Overlijden Districten (1845-1852), Erkenningen (1916-1928) overhandigd aan het Centraal Bureau voor Burgerzaken (C.B.B.) In het digitaal bestand zijn in totaal 340.877 jpg.files akten opgenomen.
Commissie van Overleg Rechtspositionele Aangelegenheden Kustwachtpersoneel een feit

Commissie van Overleg Rechtspositionele Aangelegenheden Kustwachtpersoneel een feit

De Commissie van Overleg Rechtspositionele Aangelegenheden Kustwachtpersoneel is een feit. De installatie werd op 3 december gedaan door Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (Biza) en Majoor Radjoe Bhola, waarnemend directeur Kustwacht Suriname en is gebeurt op basis van de Wet Instelling Kustwacht artikel 22 van april 2017.