Home

Ministerie van Binnenlandse zaken

Veel Leesplezier


 

 

 

 
NIEUWSBERICHTEN
Vaste parlementaire commissie BiZa brengt bezoek aan minister Somohardjo

Vaste parlementaire commissie BiZa brengt bezoek aan minister Somohardjo

De Vaste parlementaire Commissie van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) heeft op donderdag 13 augustus een kennismakingsbezoek gebracht aan BiZa minister, Bronto Somohardjo. Tijdens deze ontmoeting heeft minister Somohardjo wederom de economische situatie van het land kenbaar gemaakt aan de commissieleden. Hiermede geeft hij aan dat er voorlopig geen ruimte is om nieuwe projecten uit te voeren. Van de commissie vraagt hij een kritische en constructieve opstelling.
DC’s zijn regionale ambassadeurs van nationaal regeringsbeleid

DC’s zijn regionale ambassadeurs van nationaal regeringsbeleid

Districtscommissarissen mogen danwel door een politieke partij voorgedragen zijn, maar hun primaire taak is het vertegenwoordigen van de nationale overheid in het district waar zij te werk gesteld zullen worden. Zij zijn vanaf het moment van hun beëdiging burgervader/moeder voor alle Surinamers op het gehele grondgebied van Suriname en in die zin een regionale ambassadeur van het nationale regeringsbeleid. Het voorgaande hield president Chandrikapersad Santokhi de achttien op vrijdag 14 augustus 2020 door hem beëdigde districtscommissarissen voor in de Congreshal.
Geen grootse viering Augustusmaand vanwege COVID-19 situatie

Geen grootse viering Augustusmaand vanwege COVID-19 situatie

De Hernhuttermaand staat ook wel bekend als Augustusmaand en is een bijzondere maand voor de Evangelische Broedergemeente (EBG) wereldwijd. Het is niet alleen een maand van feesten, maar ook een maand van dankzeggen aan de Schepper voor zijn weldaden. Gebruikelijk wordt er een formele openingsdienst gehouden in de Grote Stadskerk en andere activiteiten gepland voor jongeren en ouderen, maar dit jaar is de viering vanwege de COVID -19 situatie anders, zegt Praeses Desire Peerwijk van de Evangelische Broedergemeente Suriname. “Er zijn wel diensten, maar die worden gehouden via de televisie en social media.
President Santokhi installeert Commissie Viering 45 jaar Srefidensi

President Santokhi installeert Commissie Viering 45 jaar Srefidensi

President Chandrikapersad Santokhi heeft de een commissie in het kader van de viering van 45 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid. De installatie heeft plaatsgevonden op 12 augustus 2020 op het Kabinet van de President. De commissie Viering 45 jaar Srefidensi wordt bemenst door personen vanuit verschillende disciplines, waaronder; veiligheidsdeskundigen, een historicus, vertegenwoordigers van ministeries en werkarmen van de overheid.
Nieuwe bezoldigingsreeks BBS deze week gepubliceerd

Nieuwe bezoldigingsreeks BBS deze week gepubliceerd

De minster van Binnenlandse Zaken (Biza) Bronto Somohardjo heeft de Bond van Personeel bij de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname (BBS) vanmorgen toegezegd, dat de nieuwe bezoldigingsreeks deze week gepubliceerd zal worden. De nieuwebezoldigingsreeks welke was overeengekomen met de vorige regering, is reeds goedgekeurd door president Chandrikapersad Santokhi. De bijeenkomst vond plaats op het ministerie.
Biza-minister brengt spontaan bezoek aan CBB

Biza-minister brengt spontaan bezoek aan CBB

De minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Somohardjo, heeft een spontaan bezoek gebracht aan de Print House en de verschillende afdelingen op het terrein van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB). In de Print House is de bewindsman in een rondleiding geïnformeerd over de processen om de digitale Identiteitskaarten uit te printen. De minister werd tijdens het bezoek op maandag 10 augustus, vergezeld door een delegatie bestaande uit onder andere de directeur van Binnenlandse Zaken, Putridewi Amatsoemarto.
OKB op bezoek bij Biza-minister Bronto Somohardjo

OKB op bezoek bij Biza-minister Bronto Somohardjo

Minister Bronto Somohardjo van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft op maandag 10 augustus de leden van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) op bezoek gehad voor een kennismaking. Na de introductie van de OKB-leden aan de nieuwbakken minister is tijdens de meeting van gedachten gewisseld over onder andere het hebben van goede communicatie tussen het orgaan en de minister en het maken van werkafspraken.
Minister Somohardjo legt nadruk op voeren cultuurbeleid

Minister Somohardjo legt nadruk op voeren cultuurbeleid

Een van de speerpunten van het beleid van de huidige regering, is het voeren van een cultuurbeleid tot bevordering van bekendheid en respect voor elke groep. Hierbij zal de gemeenschappelijke bestemming als natie steeds voorop worden gesteld, legde Bronto Somohardjo, de minister van Binnenlandse Zaken wederom de nadruk op, gisteren tijdens de kransleggingsceremonie te Sana Budaya als ode aan de Javaanse voorouders. De organisatie lag in handen van de Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie (VHJI). 130 jaar geleden op 9 augustus 1890 zetten de eerste Javanen voet aan wal in Suriname op plantage Mariënburg.
Beleidsmakers roepen op tot eenheid in diversiteit

Beleidsmakers roepen op tot eenheid in diversiteit

Verschillende beleidsmakers hebben opgeroepen om ondanks de verschillen in cultuur, religie en etniciteit in eenheid op te trekken. In de Palmentuin zijn op 9 augustus 2020 activiteiten gehouden in het kader van de Dag der Inheemsen. Op dezelfde dag is ook 130 jaar Javaanse Immigratie gevierd te plantage Mariënburg, nabij het monument voor Gevallen Helden.
BiZa-minister plaatst tent voor burgers BvB Kwatta

BiZa-minister plaatst tent voor burgers BvB Kwatta

De minister van Binnenlandse Zaken (BiZa) Bronto Somohardjo heeft op het terrein bij het Bureau voor Burgerzaken (BvB) Kwatta een voorlopige tent en zitplaatsen laten plaatsen voor wachtende burgers. Dit na achtereenvolgende klachten door burgers vooral op social media. Ook via de media hebben zij hun misnoegen geuit. De minister heeft hieraan gehoor gegeven en sinds vanmorgen behoort dit probleem tot het verleden. De tent blijft staan tot nader orde.
Minister Somohardjo brengt bezoek aan directoraat Algemene Zaken

Minister Somohardjo brengt bezoek aan directoraat Algemene Zaken

De minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Somohardjo heeft op donderdag 30 juli een bezoek gebracht aan het Directoraat Algemene Zaken (AlZa) van het ministerie gevestigd aan de Keizerstraat. Hij werd ontvangen door een zeer enthousiaste AlZa-directeur Renuka Raghoe en haar personeel. Hij kreeg van de directeur een rondleiding op de verschillende afdelingen van het directoraat. Ook maakte hij kennis met de verschillende medewerkers.
Minister Biza legt werkbezoeken af

Minister Biza legt werkbezoeken af

De Minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Somohardjo heeft samen met zijn staf oriëntatie- en kennismakingsbezoeken gebracht aan de diverse afdelingen die ressorteren onder het ministerie. De bewindsman beet de spits af bij de Kustwacht Suriname, alwaar hij heel hartelijk werd ontvangen door gezagvoerder kolonel Jerry Slijngaard en de personeelsleden. Kolonel Slijngaard pleitte voor de rechtszekerheid van zijn personeel, waarbij intussen reeds een nieuwe salarisreeks op tafel ligt.
Offervaardigheid naar de medemens toe

Offervaardigheid naar de medemens toe

Het Ied-ul-Adha feest oftewel Offerfeest wordt jaarlijks door moslims over de gehele wereld gevierd. Dit ter herdenking van de offervaardigheid van de profeet Ibrahim en zijn zoon Ismaël. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Somohardjo, leert het offerfeest de mens, de gekregen gunsten van de Almachtige te delen met anderen, vooral de minderbedeelden. Daarnaast wil offervaardigheid ook zeggen, dat men bereid is hetgeen zij bezitten op te offeren en te schenken aan degenen die het niet zo breed hebben. Dit met het volste vertrouwen, dat de Almachtige hen de zekerheid geeft, dat zij niet armer worden van liefdadigheid, maar integendeel juist beloond wordt met het veelvuldige ervan. Vanwege de Corona pandemie zal het offerfeest in vele andere landen, waaronder ook Suriname in beperkte mate worden gevierd.
Minister Bronto Somohardjo neemt roer Biza formeel over

Minister Bronto Somohardjo neemt roer Biza formeel over

De nieuwbakken minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Somohardjo heeft formeel het roer op het ministerie overgenomen. Dit gebeurde op vrijdag 17 juli, in bijzijn van staf en directie van het ministerie. Nadat het protocol van overdracht door hem en scheidende minister Mike Noersalim werd getekend, sprak hij de Bizanen toe. De tent waar dit plaatsvond is ingericht met in achtneming van de Covid-19 maatregelen. Onder de aanwezigen was ook kolonel Jerry Slijngaard van de Kustwacht.
Ressort Blauwgrond krijgt straatnaamborden

Ressort Blauwgrond krijgt straatnaamborden

Het ressort Blauwgrond in het district Paramaribo Noord- Oost wordt vanaf deze week voorzien van straatnaamborden. Het plaatsen of vervangen van de straatnaamborden geschiedt door de werkgroep Straatnaamborden en Huizennummering (S.H.) van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit project is onderdeel van de voorbereidende werkzaamheden voor de verkiezingen van 2020.