Home

Ministerie van Binnenlandse zaken

Veel Leesplezier


 

 

 

 
NIEUWSBERICHTEN
Wereldmeisjesdag gericht op change makers

Wereldmeisjesdag gericht op change makers

Op 19 december 2011 riep de Algemene vergadering van de Verenigde Naties 11 oktober uit tot “International Day of the Girl Child” (Wereldmeisjesdag). Op deze dag wordt er extra aandacht gevraagd voor het erkennen van de rechten van meisjes alsook de uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd, want wereldwijd worden miljoenen meisjes achtergesteld, uitgebuit en gediscrimineerd om het feit dat ze meisjes zijn. Wereldmeisjesdag wordt sinds 2013 jaarlijks herdacht door het ministerie van Binnenlandse Zaken, met name het Bureau Gender Aangelegenheden (BGA), d.m.v. het uitvoeren van diverse activiteiten.
Minister Somohardjo geeft verdere invulling aan formulering bevolkingsbeleid

Minister Somohardjo geeft verdere invulling aan formulering bevolkingsbeleid

Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken heeft de informatiebijeenkomst met betrekking tot de voortzetting van de formulering van het Bevolkingsbeleid geopend. Dit gebeurde digitaal op donderdag 8 oktober 2020. Hij gaf in zijn toespraak aan dat Suriname 26 jaar geleden deelnam aan de Internationale Conference on Population and Development in Cairo en daarmee de paradigmatische verschuiving onderschrijft. “Dat brengt met zich mee dat wij in ons streven naar een duurzaam welzijn en welvaart voor het Surinaamse volk gehouden zijn aan het respecteren van gelijke rechten voor elk individu, niemand uitgezonderd.”
Tientallen ambtenaren melden zich aan op eerste registratiedag

Tientallen ambtenaren melden zich aan op eerste registratiedag

Tientallen ambtenaren hebben zich reeds op de eerste registratiedag aangemeld bij de centrale meldpunt op het hoofdkantoor van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza). Het ministerie heeft gisteren een oproep gedaan op alle landsdienaren met een onduidelijke status om zich te laten registreren met als doel duidelijkheid te brengen in hun rechtspositie. De registratie verloopt volgens Biza-minister Bronto Somhardjo vlot. “Het is goed voor de mensen waarvan hun status nog onzeker is. Als ambtenaren volgens de juiste richtlijnen zijn aangenomen, is het dan goed, maar als het op een niet normale manier is gebeurd dan moet er onderzoek gedaan worden”, gaf Somohardjo aan.
Meldpunt ambtenaren BiZa met onduidelijke status

Meldpunt ambtenaren BiZa met onduidelijke status

Ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) met een onduidelijke status, worden opgeroepen om zich te registreren op het hoofdkantoor aan de Wilhelminastraat. De centrale registratie begint vanaf woensdag 7 oktober tot en met zondag 11 oktober van 7.00 tot 19.00 uur. BiZa-minister Bronto Somohardjo zegt, dat de instructies van de president worden opgevolgd om de zaken met betrekking tot Personele Aangelegenheden af te ronden. “Wij willen de rechtspositie van de ambtenaren die vlak voor of na de verkiezingen zijn aangenomen, duidelijk maken.”
Minister Somohardjo motiveert leerlingen voor succesvol schooljaar

Minister Somohardjo motiveert leerlingen voor succesvol schooljaar

Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (BiZa) heeft op vrijdag 2 oktober een bezoek gebracht aan de leerlingen van de I.P.J Berkenveldschool. Dit in het kader van het nieuwe schooljaar dat op 1 oktober van start is gegaan. De bewindsman vond dit van belang, vanwege de nieuwe situatie op de scholen door COVID-19. Hij sprak de leerlingen moed in om ondanks de nieuwe situatie zich in te zetten om het schooljaar succesvol af te ronden. De BiZa-minister geeft aan dat zijn bezoek aan de school onderdeel is van de reeks van bezoeken van regeringsleden aan de verschillende scholen.
Biza-minister spreekt Beijing +25 High Level Meeting virtueel toe

Biza-minister spreekt Beijing +25 High Level Meeting virtueel toe

De minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Somohardjo, heeft op 1 oktober een toespraak gehouden tijdens de Topontmoeting ter gelegenheid van de viering van het 25-jarig bestaan van de Vierde Wereldvrouwenconferentie die gehouden werd in 1995 in Beijing (Beijing + 25). Het thema bij de 25ste herdenking van de aanname van het Beijing Slotdocument en Platform voor Actie is: ‘ Het versnellen van de realisatie van gendergelijkheid en het versterken van de positie van alle vrouwen en meisjes.’
Majoor Radjoe Bhola waarnemend directeur Kustwacht

Majoor Radjoe Bhola waarnemend directeur Kustwacht

Majoor Radjoe Bhola, heeft op dinsdag 22 september 2020 het roer bij de Kustwacht als waarnemend directeur overgenomen van kolonel Jerry Slijngard. Het protocol van overdracht werd in bijzijn van de minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Somohardjo, en directeur Nasier Eskak ondertekend.
Minister Somohardjo kaart wandaden op Binnenlandse Zaken aan

Minister Somohardjo kaart wandaden op Binnenlandse Zaken aan

Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken heeft in De Nationale Assemblee, zaken aangekaart die geheel onrechtmatig hebben plaatsgevonden. Vooral bij het aantrekken van personeel is er veel fout gegaan. ‘’De afgelopen jaren zijn er duizenden en duizenden mensen in dienst genomen. Het exacte aantal weten we niet precies omdat we hebben gemerkt dat de afgelopen jaren mensen creatief geweest zijn om hun wandaden te verbergen’’, aldus de bewindsman.
Biza-minister ontvangt Braziliaanse ambassadeur

Biza-minister ontvangt Braziliaanse ambassadeur

De Braziliaanse ambassadeur in Suriname, Laudemar Aguiar, heeft tijdens een kennismakingsbezoek aan minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (Biza) het legaliseren van hardwerkende Brazilianen, die zich in Suriname willen vestigen, aangekaart. Volgens de diplomaat is de populatie van Brazilianen in Suriname groot en de meerderheid zit permanent in de mijnbouwsector.
Nieuwgekozen DR- en RR-leden willen af van slecht imago

Nieuwgekozen DR- en RR-leden willen af van slecht imago

Nieuwgekozen DR- en RR-leden van Paramaribo willen af van het slechte imago dat in de samenleving leeft, alsof zij slechts belastinggelden toucheren. In dit kader is de districtsraad begonnen met huis-aan-huis-bezoeken, met inachtneming van de COVID-19 maatregelen, om kennis te maken met de burgers en hun problemen aan te horen.
Nasier Eskak nieuwe directeur Binnenlandse Zaken

Nasier Eskak nieuwe directeur Binnenlandse Zaken

Nasier Eskak is de nieuwe directeur van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Gisteren nam hij formeel over van Putridewi Amatsoemarto. De ondertekening van het protocol van overdracht vond plaats onder het toeziend oog van BiZa-minister Bronto Somohardjo en onderdirecteur Jeffrey Joemmanbaks.
Biza-minister brengt bezoek aan BvB’s in Nickerie

Biza-minister brengt bezoek aan BvB’s in Nickerie

De medewerkers van de diverse BvB’s hebben de problemen die zij ervaren aangekaart bij de minister. Zo kan het bureau te Henar al langer dan twee maanden geen ID-kaarten uitgeven vanwege een slechte internetverbinding. Voorts is het pand waarin het BvB te Paradise is ondergebracht veel te klein en dus niet geschikt. De minister en zijn team hebben de knelpunten aangehoord. Zij zullen zich de komende periode hierover buigen.
Orange Day “Gendergerelateerd geweld”

Orange Day “Gendergerelateerd geweld”

Op 25 november 2013 heeft de UNWOMEN “Orange Day” in het leven geroepen met het doel om onder andere de samenleving bewust te maken over het tegengaan van geweld tegen vrouwen. Als symbool voor de strijd tegen het geweld is de kleur oranje gekozen en worden wereldwijd zoveel mogelijk mensen aangespoord om op de 25ste van elke maand hun omgeving oranje te kleuren, ook in Suriname. Als een heldere en optimistische kleur vertegenwoordigt oranje een toekomst, vrij van geweld tegen vrouwen en meisjes.
Anastatia Kanapé-Pokie nieuwe CBB-directeur

Anastatia Kanapé-Pokie nieuwe CBB-directeur

Ambtenaren van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) hebben vandaag hun nieuwe directeur Anastatia Kanapé-Pokie verwelkomd in het bijzijn van vicepresident Ronnie Brunswijk en de minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Somohardjo. Zowel de vicepresident als de Biza-minister hebben de deskundigheid, kwaliteiten en vaardigheden van Anastatia Kanapé-Pokie kenbaar gemaakt.
KBS uit FISO

KBS uit FISO

Het Korps Brandweer Suriname (KBS) is geen onderdeel meer van het Functie Informatie Systeem van de Overheid (FISO). De bond bracht een bezoek aan de minister van Binnenlandse Zaken op maandag 17 augustus 2020.