Home

Ministerie van Binnenlandse zaken

Het ministerie van Binnenlandse Zaken presenteert de oktober editie van Biza Magazine.
Biza Magazine editie 61 
NIEUWSBERICHTEN
Grote behoefte aan ambtenarenopleiding in Brokopondo

Grote behoefte aan ambtenarenopleiding in Brokopondo

De afdeling Vorming en Opleiding (V&O) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza), is serieus bij het bij het opkrikken van het kennisniveau van haar personeel. Middels scholing worden doorgroeimogelijkheden geschapen en worden de ambtenaren voorzien van de nodige kennis om hun werk adequaat en efficiënt te kunnen uitvoeren. Daarom is voor Brokopondo vanaf woensdag 10 november j.l. de ambtenarenopleiding van start gegaan, waarvoor er 70 aanmelding zijn geweest. Het startsein werd gegeven door Jacintha Thomas – Alfaisi, directeur Human Resource Management van Biza in het Mulo Brokopondo schoolgebouw. Verder waren aanwezig V&O coördinator Kavitadevi Gangadin, het DNA-lid Fogatie Aserie en Districtscommissaris (Dc) Ludwich Mendelzoon.
Nationale Archieven Aruba, Curacao en Suriname organiseren webinar reeks professionalisering informatiehuishouding.

Nationale Archieven Aruba, Curacao en Suriname organiseren webinar reeks professionalisering informatiehuishouding.

Op initiatief van het Nationaal Archief Suriname, Nationaal Archief Curaçao en Nationaal Archief Aruba wordt op 24 november 2021 gestart met een webinar reeks gericht op de professionalisering van informatie- en archiefbeheer in het Nederlandstalig Caraïbisch gebied.
BiZa decentraliseert dienstverlening

BiZa decentraliseert dienstverlening

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa), heeft haar dienstverlening uitgebreid in het westen. Het district Nickerie beschikt nu over een eigen BiZa-service unit. Deze unit heeft als doel de dienstverlening naar de gemeenschap in dit district te vergroten en te verbeteren. Middels het onthullen van een naambord door BiZa- minister, Bronto Somohardjo, vond de officiële lancering plaats op dinsdag 9 november 2021. De service unit is ondergebracht in het gebouw waar het Bureau Genderaangelegenheden en Vorming en Opleiding zijn gehuisvest aan de Kaolanstraat te Nieuw- Nickerie. De bewindsman vindt decentralisatie van de dienstverlening belangrijk.
Na 30 jaar weer ambtenarenopleiding in Marowijne

Na 30 jaar weer ambtenarenopleiding in Marowijne

De afdeling Vorming en Opleiding (V&O) van het Ministerie van Binnenlandse zaken (Biza) gaat na 30 jaren weer ambtenaren opleidingen verzorgen in het district Marowijne. De officiele start vond zaterdag 6 november plaats op Hubertus Waaldijkschool te Moengo. Hierbij waren o.a. aanwezig Biza minister Bronto Somohardjo, DNA voorzitter Marinus Bee, Biza directeur Nasier Eskak, Jacintha Thomas-Alfaisie HRM directeur van Biza en de Districtscommissaris van Marowijne Zuid-West, Olivia Dominie.
Voorbereiding samenwerking Kustwacht Suriname en Kustwacht Guyana

Voorbereiding samenwerking Kustwacht Suriname en Kustwacht Guyana

De Kustwacht Suriname zal met haar Guyanese counterpart nagaan hoe in de toekomst samengewerkt kan worden bij de aanpak van de gezamenlijke uitdagingen in elkaars maritieme zone. Er is gewerkt aan het opstellen van een concept Memorandum of Understanding (MoU) voor samenwerking welke gepresenteerd zal worden aan de beide regeringen. Dit is o.a. het resultaat geweest van het bezoek dat Kolonel Julius Skeete, Chef General Staf van de Guyana Defence Force Coast Guard (Kustwacht Guyana) vorig week (20 -22 oktober) bracht aan Majoor Radjoe Bhola, waarnemend directeur Kustwacht Suriname.
Pinpas betalingen nu ook mogelijk bij Bureau voor Burgerzaken

Pinpas betalingen nu ook mogelijk bij Bureau voor Burgerzaken

Om het giraal betalingsverkeer verder gestalte te geven bij de overheidsdienstverlening is het vanaf dinsdag 19 oktober 2021 mogelijk met de pinpas, betalingen te doen bij de verschillende Bureau’s voor Burgerzaken (BvB’s) in zeven districten. Dit zegt de directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB), Anastatia Kanapé-Pokie.
“Digitale Generatie, Onze Generatie”

“Digitale Generatie, Onze Generatie”

“Digital Generation, Our Generation” (vrij vertaald digitale generatie, onze generatie) is internationaal het thema voor de herdenking van Wereldmeisjesdag 2021. Op 19 december 2011 heeft de Verenigde Naties, 11 oktober uitgeroepen tot “International Day of the Girl Child” (vrij vertaald Wereldmeisjesdag). Deze dag is bedoeld om de rechten van meisjes en de specifieke uitdagingen waarmee meisjes over de hele wereld worden geconfronteerd, te erkennen.
HBO B&O numerus fixus van Biza succesvol verlopen

HBO B&O numerus fixus van Biza succesvol verlopen

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft op zaterdag 25 september 2021 voor de eerste keer een numerus fixus georganiseerd voor de Hogere Beroepsopleiding Bestuurskunde en Overheidsmanagement (HBO B&O).
Opening ID-booth SPSB-gebouw

Opening ID-booth SPSB-gebouw

ID-gerechtigde burgers van Latour en Centrum kunnen nu nog vlotter aan hun elektronische Identiteitskaart (e-ID) komen. De dienstverlening naar deze burgers is vergemakkelijkt met de opening van een aanvraagkantoor in het bijkantoor van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) aan de Keizerstraat. Dit gebeurde op maandag 20 september 2021.
Kustwacht doet Passage Excercise met Amerikaanse marineschip Burlington

Kustwacht doet Passage Excercise met Amerikaanse marineschip Burlington

De bilaterale samenwerking tussen Suriname en de Verenigde Staten van Amerika wordt verder uitgediept.
Biza installeert commissies voor wetswijzigingen ‘Bevolkingsadministratie’

Biza installeert commissies voor wetswijzigingen ‘Bevolkingsadministratie’

De regels en andere relevante wetten die voortvloeien uit het Besluit Bevolkingsregister, voldoen niet meer aan de hedendaagse realiteit en zijn daarom dringend aan herziening en aanpassing toe.
Citizen science project gaat Surinaamse samenleving in kaart brengen

Citizen science project gaat Surinaamse samenleving in kaart brengen

Op 14 september start een groot citizen science project om samen met vrijwilligers de Surinaamse bevolking tussen 1830 en 1950 in kaart te brengen. Historici willen zo meer inzicht krijgen in de doorwerking van de slavernij en de koloniale tijd in de Surinaamse samenleving. Het project is een initiatief van de Historische Database Suriname in samenwerking met de Nationale Archieven van Suriname en Nederland, de Anton de Kom Universiteit van Suriname en de Radboud Universiteit Nijmegen.
Biza docenten fundamenteel bij opleiding overheidskader

Biza docenten fundamenteel bij opleiding overheidskader

Binnen de overheidsdienstverlening is goed opgeleid kader nodig om aan de ene kant de regeringsdoelen te formuleren en uit te voeren en anderzijds de samenleving efficiënt en vakkundig van dienst te zijn.
CBB introduceert eerste digitale dienst

CBB introduceert eerste digitale dienst

Het bedrijfsleven kan vanaf vandaag via het e-loket van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) nu gemakkelijk, veilig en snel de persoonsgegevens van hun cliënten controleren. Dit is mogelijk na toestemming van de cliënten. Deze dienstverlening is dinsdag 7 september opgestart bij het hoofdkantoor van het Ministerie van Binnenlandse Zaken aan de Wilhelminastraat. Deze dienst is speciaal voor het bedrijfsleven ontwikkeld nadat vaker het verzoek daartoe is gedaan.
Antonius en Ceres toegelaten als vertaler en tolk Nederlands-Frans v.v.

Antonius en Ceres toegelaten als vertaler en tolk Nederlands-Frans v.v.

Ike Antonius en Nancy Ceres zijn toegelaten tot beëdigd tolk en vertaler in de talen Nederlands-Frans en vice versa.