Algemeen Beheer

Vergillio Ariano Rebin is geboren op 4 juli 1989 te Paramaribo-Suriname.
Hij is in 2009 op het Middelbaar Beroepsonderwijs, Natuurtechnisch Instituut afgestudeerd, aan Weg- en Waterbouwkunde, verder zit hij in de afrondende fase Leraren Beroepsopleiding, waarbij hij Bouwkunde studeerd. Ook heeft hij op diverse posten stage gelopen o.a. in 2008 op het ministerie an Openbare Werken en Verkeer op de afd. Ontwateringswerken, in 2009 bij het Aannemingsbedrijf BAITALI en in 2010 als Quality Controller bij APNG Consultancy. Verder is hij voltijds leerkracht o het Lager Beroepsonderwijs, waarbij Bouwkunde verzorgd. Hij heeft in de periode van 2012 - mei 2015 als radio-omroeper gewerkt bij RTV Mustika. Hedendaags is hij werkzaam op het ministerie van Binnenlandse Zaken als Onderdirecteur Algemeen Beheer.