Kennismaking met bestuur Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) 10.09.2020