Vaartuigen Kustwacht beschikken nu over walspanning

Vaartuigen Kustwacht beschikken nu over walspanning

09-04-2021

Met de ingebruikname is een lang gekoesterde wens van de Kustwacht in vervulling gegaan. De walspanning zorgt ervoor dat de vaartuigen, wanneer deze aan de steiger zijn aangemeerd, 1×24 uur worden voorzien van elektriciteit met een spanning van 220V en een vermogen van 75 kVA. Voorheen gebeurde het doorgeneratoren. De walspanning zal een enorme besparing zijn op het verbruik van brandstof. Het project om de vaartuigen te voorzien van walspanning duurde van 1 februari 2021 tot en met 8 april 2021. De financiële middelen om dit project rond te krijgen komen uit restant middelen van Staatsolie NV uit een vorig project met de Kustwacht.