Minister Somohardjo beëdigd leden Raad van Beroep Douane

Minister Somohardjo beëdigd leden Raad van Beroep Douane

27-01-2021

De directeur van het directoraat Belastingen, Ismaël Kalaykhan wenste de pas beëdigde heren heel veel succes toe. Hij gaf aan dat er belangen spelen en krachten bezig zijn bij de douane. “Ik hoop en vertrouw erop dat u het recht zal laten spreken, zoals het hoort, zodat wij in Suriname qua rechtsgang op een veel hoger niveau kunnen brengen”, aldus de directeur. Truideman zegt dat het moment van beëdiging voor hem een speciaal moment was. Hij vindt het goed dat hij na zijn actieve periode bij de douane zijn kennis en ervaring kan delen en zich beschikbaar kan stellen aan de gemeenschap. “Het houdt je scherp voor wat de materie betreft’, zegt Truideman. Voor van Hammen is dit een moment om iets te kunnen doen voor de samenleving in het bijzonder voor de mensen die in de handel zitten. Hij is blij dat hij bij disputen kan helpen zorgen voor een oplossing.

De Raad van Beroep heeft als taak uitspraak te doen bij disputen tussen de douane en belanghebbenden. Belanghebbenden kunnen bezwaar aantekenen bij de Inspecteur van douane en bij geen voldoening kunnen zij stappen naar de raad tegen het besluit van de Inspecteur. De Raad van Beroep bestaat uit vijf leden, van wie vier op voordracht van de Minister door de President van de Republiek Suriname wordt benoemd; het vijfde lid wordt op voordracht van het Hof van Justitie door de President van de Republiek Suriname als Voorzitter benoemd. De Raad is bij wet vastgesteld, te weten Wet Tarief van Invoerrechten 1996.