Kennismaking en bespreking post-electorale activiteiten

Kennismaking en bespreking post-electorale activiteiten

08-01-2021

BiZa-minister Bronto Somohardjo gaf aan dit project is opgedeeld in twee fasen waarvan de eerste fase reeds in de periode van 1-6 oktober 2020 is uitgevoerd waarbij de onbruikbare en ongeldige stembiljetten van de afgelopen verkiezingen zijn verzameld, gesorteerd en overgebracht naar het Hoofdkantoor van BiZa.

Het gaat nu om de tweede fase van het project waarbij onderzoek zal worden verricht naar de redenen die hebben geleid tot onbruikbaarheid en ongeldigheid van de stembiljetten. Dit onderzoek is belangrijk ter verbetering van de interne verkiezingsorganisatie om het aantal ongeldige stembiljetten verder te verminderen.

Deze fase zal door deskundigen van het Ministerie van BiZa worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met het OKB. De coördinatie van dit project ligt in handen van het Algemeen Secretariaat Verkiezingen (ASV). BiZa-minister Bronto Somohardjo gaf verder aan dat uit eerdere onderzoeken is gebleken dat er een dalende trend is voor wat betreft het aantal ongeldige stembiljetten en wel als volgt:

2005: 4,15%

2010: 2,87%

2015: 2,43%

Tenslotte kwam de evaluatie van het verkiezingsproces van de afgelopen verkiezingen van 25 mei 2020 aan de orde waarbij alle verkiezingsactoren zoals het OKB, Centraal Hoofdstembureau (CHS), District Commissarissen en de politieke partijen zullen worden uitgenodigd om te participeren in een evaluatie workshop. De tentatieve datum voor de te houden workshop is gesteld op 20 en 21 februari 2021. Deze Workshop moet resulteren in het opmaken van een actieplan met aanbevelingen voor verdere verbetering van het verkiezingsproces met het oog op de komende verkiezingen in 2025.