Hbo-opleiding ambtenaren heeft nieuw managementteam

Hbo-opleiding ambtenaren heeft nieuw managementteam

10-04-2021

Volgens de bewindsman zal dit team zich ook moeten buigen over de overige opleidingen, waaronder de Vooropleiding Surnumerair (VOS), de Voortgezette Algemene Ambtenaren Opleiding I (VAAO I) en de Voortgezette Algemene Ambtenaren Opleiding II (VAAO II). De minister rekent op de kundigheid en kwaliteit van dit team en dat het goed zal gaan met de verschillende opleidingen. “Vorming en opleiding is voor ons heel belangrijk. Een goed, gemotiveerd en kundig ambtenarenapparaat voor het land en hieraan zullen we werken”, aldus de bewindsman.

De voorzitter van het nieuw Managementteam, Mohamad Eskak gaf aan, dat alle facetten die te maken hebben met de opleiding onder de loep genomen zullen worden en waar nodig zullen zaken gewijzigd worden in het licht van meer transparantie, efficientie en effectiviteit. Daarnaast zal het team frequent in overleg moeten treden met actoren zoals de examencommissie van de hbo-opleiding. Eskak benadrukte, dat dit Managementteam heel goed gemotiveerd is om de opleiding verder tot ontwikkeling te brengen. Hij bedankte het vorige managementteam voor het werk dat er verzet is om de HBO-opleiding de plek te geven die het verdient. “Wij zullen met nog grotere voortvarendheid hieraan verder werken daar we ons bewust zijn van het belang van de opleiding binnen de overheid”, aldus Eskak.

Naast Eskak nemen in het nieuw Managementteam zitting, Jacinta Thomas-Alfaisie (ondervoorzitter) en de leden, Denny Soemodikromo, Shasvien Nirmal, Karishma Kienno, Kavitadevi Gangadien, Sheila Mellouk, Anastatia Kanapé-Pokie, Saima Cabenda en Marjory Mulier.