Groninger Archieven en NAS tekenen samenwerkingsdocument

Groninger Archieven en NAS tekenen samenwerkingsdocument

15-04-2021

Audrey Koenders, onderhoofd van het NAS heeft in 2020 gedurende zes maanden stage gelopen bij de Groninger Archieven; als stageopdracht moest zij een publieksproject voor het NAS ontwikkelen. Tjien Fooh gaf aan dat Koenders het publieksprojekt Vind Jezelf Vind SU, gelijk in Suriname heeft gelanceerd en gepresenteerd in november 2020 bij de herdenking van 45 jaar onafhankelijkheid. Vanwege de betrokkenheid van de Groninger Archieven bij dit projekt heeft het NAS gemeend om de samenwerking te formaliseren middels het tekenen van samenwerkingsdocument.  Al voor de ondertekening van dit document, heeft de Groninger archieven trainingen (transkribus en paleografie) verzorgd voor de vrijwilligers van het projekt Vind Jezelf Vind Su (VJVS) en de medewerkers van het NAS.

De voorzitter van de Groninger Archieven tevens burgemeester, Schuiling vond het een eer om het samenwerkingsdocument met het NAS te tekenen. Hij merkte op dat archieven ooit sociale plaatsen waren voor beroepshistorici en gepensioneerden die hun stamboom kwamen uitpluizen. “Maar dat is allang niet meer zo. Veel archieven ontwikkelen zich de laatste jaren ontzettend snel tot spannende en uitdagende plekken voor alle leeftijden. Waar mensen in aanraking kunnen komen met het verleden maar ook zelf stukjes geschiedenis kunnen brengen”. Dit gebeurt volgens Schuiling steeds meer digitaal. Hij noemde websites met prachtige foto’s, video’s en spraakopnames waar er teruggekeken kan worden. Hij benadrukte dat door samenwerken wij onze geschiedenis en onze archieven levend houden door vernieuwing en door het publiek bij te betrekken.

Minister Somohardjo was vol lof over de samenwerking.  “Suriname en de wereld in zijn totaliteit staan voor grote uitdagingen op sociaal cultureel en economisch vlak vanwege de uitbraak van de pandemie. Het is daarom lovenswaardig dat in een tijd van crisis in de wereld beide archiefinstellingen nader tot elkaar zijn gekomen en de mogelijkheden hebben geëxploreerd om samen te werken teneinde de uitdagingen van de archiefpraktijk het hoofd te kunnen bieden.”