CBB start onderzoek voor verbetering dienstverlening

CBB start onderzoek voor verbetering dienstverlening

18-04-2021

Het ministerie van Biza heeft een immense taak met al haar beleidsgebieden. Een hiervan is de bevolkingsadministratie. De CBB- directeur benadrukte dat er een ‘change’ moet komen in de bevolkingsadministratie en alles in relatie hiermee. “Er is een transformatie beleid uitgestippeld, welke moet zorgen dat er verandering komt bij de bevolkingsadministratie”. Voorts gaf ze aan dat bij het onderzoek de doelgroep van het CBB, de burger centraal staat. . Zij wil namelijk weten wat de behoefte is bij de samenleving. “De prioriteiten van de samenleving zijn van eminent belang’’: Ze kijkt vol enthousiasme uit naar de resultaten van dit onderzoek, die als basis zullen dienen bij het transformatiebeleid. Kanapé-Pokie vraagt de volledige medewerking van de samenleving, zodat het CBB kan gaan naar een efficiënte en effectieve transformatie.

 “We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created it”. Deze quote van Albert Einstein citerend gaf de Biza directeur aan dat met de genomen stappen, zij wilen gaan voor een betere overheid, een excellente overheid”. Hij wil zodanig de beste formule vinden, door ambtenaren in de schoenen van beleidsmakers te plaatsen. Eskak feliciteerde de samenleving met deze stap. De oplossingen, opvattingen en de meningen van degenen die met deze werkzaamheden te maken hebben, zullen ook meegenomen worden in het onderzoek.

Minister Somohardjo deelde mee dat het CBB met dit onderzoek efficiënter, professioneler en klantvriendelijker zal worden. Hij zei dat  de regering Santokhi/ Brunswijk het besluit heeft genomen dat een deel van de inkomsten terugvloeien naar het CBB. Hierdoor kan het CBB zelf voorzienend worden om de dagelijkse operaties uit te voeren.

De bewindsman gaf aan dat naast dit huidig onderzoek, er binnenkort nog een onderzoek van start gaat onder de ambtenaren. Dit onderzoek heeft te maken met het Public Sectory Reform. Hij legde uit dat middels het onderzoek vanuit de bottom tot de top nagegaan zal worden, wat de ambtenaren nodig hebben om vrijwillig vervroegd uit het ambtenarenapparaat te treden of met vervroegd pensioen te gaan. Dit, vanwege het feit dat 40 tot 50 % van de beroepsbevolking in dienst is van de overheid. “We gaan naar verandering, langzaam maar zeker”. CBB gaat de eerste aanzet doen tot goede service. Minister Somohardjo is ervan overtuigd dat het CBB een positieve transformatie zal ondergaan na het onderzoek. Hij vraagt de samenleving om volop mee te doen aan dit onderzoek, welke ten voordele zal zijn voor Suriname.