BvB Combé nu ook open voor zaken Burgerlijke Stand

BvB Combé nu ook open voor zaken Burgerlijke Stand

11-01-2021

De minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Somohardjo, zegt dat het ministerie nog eens een kleine stap heeft genomen in de richting van de grote transformatie die het ministerie voor ogen heeft met het CBB. Andere stappen zijn de training van het personeel van alle bureau’s in klantvriendelijkheid. CBB-directeur Pokie geeft aan dat zowel de leidinggevenden als het personeel worden getraind. De managementkwaliteiten van de leidinggevenden worden aangescherpt, terwijl de klantvriendelijkheid van de loketmedewerkers wordt verhoogd. “Dit omdat heel veel zaken vallen en staan, afhankelijk van de persoon die leiding geeft.” Revelya Amatsahlan, afdelingshoofd van BvB Combé is verheugd dat degenen die zijn ingeschreven op het bureau voortaan in hun eigen ressort Burgerlijke Stand zaken, de zogenoemde BS-zaken, kunnen doen. Bij de ingebruikname zijn ook de verschillende registers overhandigd. Daarnaast is de eerste aangifte van geboorte gedaan met de overhandiging van het geboortebewijs en het familieboek van de eerstgeborene.

Het CBB heeft verder plannen om andere BvB’s die nog niet alle diensten verlenen, up te daten. In een ander stadium zal ook de dienstverlening bij Combé worden aangevuld met de aangiftes van huwelijken en echtscheidingen. Directeur Pokie legt uit dat in dit stadium de medewerkers de ruimte wordt geboden om de drie belangrijke aangiftes te verwerken in de registers omdat daarvoor veel concentratie en acuraatheid nodig is. Ook de digitalisering en automatisering van de diensten is een streven van het ministerie. Hiervoor is echter aanpassing van de wet nodig. Pokie geeft aan dat dit jaar zal worden gewerkt aan de aanpassing van de wet hiervoor.

https://www.youtube.com/watch?v=7lzMccJWf0U