BGA vraagt extra aandacht voor geweld tegen vrouwen

BGA vraagt extra aandacht voor geweld tegen vrouwen

25-06-2021

Dit wordt in het kader van de Orange Day Campagne gedaan, welke door de UN WOMEN is geïnitieerd. Hierbij worden overheden, internationale organisaties, bedrijven en niet-gouvernementele organisaties opgeroepen om op elke 25ste van de maand activiteiten te ontplooien om het publiek bewust te maken van het wereldwijd geweldsvraagstuk. Als symbool voor de strijd tegen het geweld is internationaal de kleur ORANJE gekozen. De kleur ORANJE weergeeft een heldere en optimistische toekomst vrij van geweld voor vrouwen en meisjes. BGA roept alle ministeries, niet-gouvernementele organisaties, het bedrijfsleven en andere partners op om acties te ondernemen die moeten bijdragen aan de bewustwording over en het reduceren/ elimineren van geweld tegen vrouwen.