Uitbetaling verkiezingspersoneel binnen niet al te lange tijd

Uitbetaling verkiezingspersoneel binnen niet al te lange tijd

17-11-2020

Deze mededeling deed de minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Somohardjo op dinsdag 17 november 2020 in De nationale Assemblee (DNA) tijdens de behandeling van de ontwerp-wet houdende vaststelling van de ontwerp Staatsbegroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2020 (Wet Staatsbegroting 2020). Het gaat in deze om personen die hebben gewerkt tijdens de verkiezingen van 2020.  “Ik heb toch wat goed nieuws vandaag. Ik heb met de minister van Financiën gesproken. Eind van de maand proberen we de betalingen te doen. Het geld komt uit een pot van Algemene en Onvoorziene Uitgaven”, zei de Biza minister. Na de verkiezingen bleek dat er geen geld voor deze post was opgebracht op de Biza begroting van 2020.

Tot dusver hebben de afgelopen verkiezingen op basis van aangetroffen informatie op het ministerie ongeveer SRD 100 miljoen gekost voor wat betreft operationele kosten. De Biza minister gaf aan dat het overig deel dat nog betaald moet worden behelsd personeelskosten en dienstverleners/leveranciers voor een totaalbedrag van ook weer rond de SRD 100 miljoen.