Orange Day “Gendergerelateerd geweld”

Orange Day “Gendergerelateerd geweld”

25-08-2020

Vrouwen behoren helaas nog steeds tot het grootste aantal slachtoffers van gendergerelateerd geweld. “Gendergerelateerd geweld is een overkoepelende term voor elke schadelijke handeling die tegen de wil van een persoon wordt gepleegd en die is gebaseerd op sociaal toegeschreven verschillen tussen mannen en vrouwen (gender). Het omvat handelingen die lichamelijk, seksueel of geestelijk letsel of lijden toebrengen, bedreiging met dergelijke handelingen, dwang en andere vrijheidsberovingen. Deze handelingen kunnen in het openbaar of privé plaatsvinden”.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken met haar werkarm, het Bureau Gender Aangelegenheden (BGA), heeft in 2015 Orange Day in Suriname gelanceerd. Dit ministerie is verantwoordelijk voor het genderbeleid in Suriname.

Suriname streeft ernaar en wil alle vormen van gendergerelateerd geweld niet alleen bestrijden, maar ook voorkomen door middel van beleid en wetgeving, meer voorlichting en awareness, en door samenwerking met organisaties, instellingen en andere lichamen die tot doel hebben het voorkomen en bestrijden van gendergerelateerd geweld.

Haast iedere dag wordt de samenleving geconfronteerd met gevallen van huiselijk geweld dan wel gendergerelateerd geweld.

Het leek ons dus goed onderstaand gedicht welke enkele jaren terug geschreven is als groepsopdracht door enkele cursisten (Naarden Deborah, Axwijk Maureen, Promes Vahiesta, Engeldal Glenda) van de Surnumerairs opleiding van het ministerie van Binnenlandse Zaken en welke in deze toepasselijk lijkt aan u voor te houden.

Geweld 

Geweld. Harde woorden, verbale mishandeling, diep dringend door de beschermlaag van het innerlijke.

Geweld, gelijk de golven der zee.

Onvoorspelbaar, opkomend en wegkabbelend in een kolkende rivier.

Geweld, bruut, zinloos, gepleegd door een gewetenloos wezen.

Geweld, stil verstopt achter deuren, deuren met onzichtbare sloten, afstotelijk.

Geweld, geweld, geweld.

Was het maar mogelijk dit woord uit te bannen

Wat had ik dat graag gewild!