Offervaardigheid naar de medemens toe

Offervaardigheid naar de medemens toe

28-07-2020

“Naast de financieel economische crisis, hebben wij ook te maken met een Covid-19 pandemie, die onze bevolking en onze economie nog zwaarder op de proef stelt. Veel families die het al heel moeilijk hadden vanwege de financieel economische crisis hebben het vandaag de dag nog moeilijker door de gevolgen van het coronavirus. Gezinnen worden geplaagd door ziekte of sterfgevallen in de familie, waardoor ze minder inkomsten hebben of inkomsten mislopen. Ik grijp deze gelegenheid dan ook aan om samen met u geestelijke kracht te putten uit het Offerfeest en roep u op om de handen in elkaar te slaan en samen bij te dragen aan het bewerkstelligen van een ommekeer in de huidige situatie. De Regering kan het echter niet alleen. Indachtig de geest van het Offerfeest doe ik daarom een beroep op de publieke offervaardigheid en gehoorzaamheid van u allen om de Covid richtlijnen steeds in acht te nemen zodat we samen verantwoord kunnen werken naar oplossingen om de huidige crisis het hoofd te kunnen bieden. Met het volste besef dat een dreiging voor een Covid-19 uitbraak met alle negatieve gevolgen van dien, niet is uitgesloten acht ik het raadzaam alle adviezen vanuit de religieuze organisaties en overheidsinstanties in verband met het ritueel van het slachten en verdeling van het vlees stipt op te volgen en conform het nieuwe normaal te laten plaatsvinden”, aldus de bewindsman.

Het offeren van dieren tijdens het Offerfeest is slechts symbolisch. Het is niet het vlees of het bloed dat naar de Schepper gaat, maar de mens godvrezendheid. De daadwerkelijke moraal is dus dat de mens in staat moet zijn hun eigen ego, eigen belangen, slechte karaktereigenschappen, verkeerde verlangens, corrupt gedrag, onrechtvaardigheid en onjuiste behandeling van de medemens op te kunnen geven in het belang van voorspoed en welzijn voor eenieder. De religieuze diversiteit is de grootste kracht van de Surinaamse natie. “Want in die diversiteit kunnen oplossingen gevonden en bedacht worden voor problemen die zich opwerpen op de reis naar een volwaardige en voorspoedige Surinaamse natie”, zegt minister Somohardjo.