Nationaal Archief interesseert deelnemers voor publieksproject VJVS

Nationaal Archief interesseert deelnemers voor publieksproject VJVS

02-11-2020

Volgens Koenders beheert het NAS ongeveer 7 kilometers aan archieven (fysiek) maar als deze niet worden geraadpleegd door het publiek, zal het NAS als archiefinstelling haar doel voorbijschieten. “In de eerste fase van dit project zullen de archieven die reeds online zijn geplaatst worden gebruikt. In de aanwezige inventarissen zijn de beschrijvingen van de archieven reeds opgenomen, maar om meer te weten over de specifieke inhoud van de archieven moeten deze nader toegankelijk worden gemaakt. Door deze files te transcriberen, manueel of middels een softwareprogramma, zullen wij de interessante verhalen die in deze archieven voorkomen kunnen belichten en raadpleegbaar maken voor een breed publiek”.

Het is dus heel belangrijk dat het NAS deelnemers van verschillende achtergronden gaat interesseren. Het maakt niet uit als personen geen oud (hand)schrift weten te lezen. Het NAS zal trainingen verzorgen om oud schrift te kunnen lezen en ontcijferen en ook om met het softwareprogramma ‘Transkribus’ te werken. “Geef u zich dus vandaag nog op als deelnemer aan ons publieksproject VIND JEZELF, VIND SU! U kunt bellen naar het NAS op de telefoonnummers 430040 tst 114, 430035, 431011 of mailen naar vjvspublieksproject@gmail.com”, aldus NAS-onderdirecteur Koenders.
https://www.youtube.com/watch?v=flTMw6bhHNM