Minister Somohardjo kaart wandaden op Binnenlandse Zaken aan

Minister Somohardjo kaart wandaden op Binnenlandse Zaken aan

16-09-2020

Als voorbeeld gaf hij het volgende aan: een persoonsnummer is jarenlang aan de naam van persoon X verbonden en een maand voor de verkiezingen wordt hetzelfde persoonsnummer weer aan iemand anders gegeven.

De indiensttreding van burgers is op verschillende manieren fout gegaan en onderverdeeld in drie categorieën.

Categorie 1. Personen zijn aangetrokken, hebben een beschikking en ontvangen al salaris maar hebben geen werkplek. Voor deze categorie is de overheid drukdoende om voor deze groep oplossingen te vinden.

Categorie 2. Personen zijn aangetrokken, hebben een beschikking in handen ontvangen en krijgen salaris maar zijn nergens te vinden. In mijn ogen is de oplossing voor deze categorie simpel; hun loon bevriezen en de personen de kans geven om te verweren, de zogenoemde inactieve ambtenaren.

Categorie 3: zijn de personen die een beschikking hebben ontvangen, maar nog geen loon, de zogenaamde onzichtbare ambtenaren. Ze hebben een beschikking maar er is geen enkele paper trail die naar hun toe leidt, geen cv, geen sollicitatie, geen verklaring van de geneeskundige commissie, geen advies van RPA, geen resolutie van de President. Voor deze categorie, de zogenaamde onzichtbare ambtenaren, moeten we kijken of alles richtig is verlopen.

‘’Als verantwoordelijke regering kunnen wij het ons niet permitteren om in deze financiële chaos en financiële zware periode personen die onrechtmatig in dienst zijn genomen, te betalen. Doen we dat wel voorzitter, dan riskeren we dat het ambtenarenapparaat implodeert waardoor de bestaanszekerheid van 60 duizend ambtenaren en hun gezinnen in gevaar komen en dat gaan wij niet toelaten’’, aldus minister Somohardjo.