Minister Bronto Somohardjo neemt roer Biza formeel over

Minister Bronto Somohardjo neemt roer Biza formeel over

17-07-2020

“Ik ben mij bewust van de rol die het ministerie van Binnenlandse Zaken binnen de overheid en de Surinaamse samenleving te vervullen heeft. Het gaat hierbij voornamelijk om de efficiëntie en de effectiviteit bij de verkiezingen te garanderen, als een van de voornaamste doelen van dit ministerie. Tegelijkertijd besef ik ook dat de uitdagingen door de huidige financiële economische en coronacrisis niet gemakkelijk zijn. Desalniettemin heb ik het ambt van minister met optimisme aanvaard, niet omdat het gemakkelijk zal zijn, maar in de overtuiging dat wij en allen die dat nastreven gezamenlijk de uitdagingen aankunnen”, aldus Somohardjo.

Hij gaf aan dat in deze zittingsperiode van de nieuwe regering, het overheidspersoneelsbeleid een zodanig niveau zal moeten bereiken, waar het kan bijdragen tot gestructureerde ontwikkeling van onze overheid. Hij noemde hierbij onder andere het verder tot wasdom brengen van HRM, ordening en actualisering van overheidspersoneelsadministratie, optimaliseren en moderniseren van de CBB-dienstverlening naar de gemeenschap toe. “Deze opsommingen vormen slechts het begin waarbij met zijn allen in gemeenschappelijk overleg en met voortvarendheid aan dienen te werken. Als verantwoordelijke bewindspersoon zal ik hier het werk voorgaan en mij ten volle inzetten om samen met u het vele werk succesvol ter hand te nemen. Samen zullen we kijken naar oplossingsmodellen waarmee dit ministerie te kampen heeft. Ik verwacht van u allen dat u tenminste met dezelfde voortvarendheid en inzet onder mijn leiding het goede werk zult voortzetten.”

Hij bedankte president Chandrikapersad Santokhi voor de goedkeuring van zijn kandidatuur en vicepresident Ronnie Brunswijk en Leo Brunswijk voor de ondersteuning. Een speciale dank ging naar vader Paul Somohardjo en de leden van de PL voor het vertrouwen in hem gesteld. Van Noersalim werd door de Bizanen met een luid applaus en een staande ovatie afscheid genomen.