Biza: ‘Teamwork makes the dream works’

Biza: ‘Teamwork makes the dream works’

10-12-2020

Alleen de vouwers worden op het hoofdkantoor van Biza uitbetaald, de rest van het verkiezingspersoneel wordt via de districtscommissariaten uitbetaald op de rekeningnummers die zij hebben doorgegeven. Biza-minister Bronto Somohardjo zegt dat het een team effort is geweest om alle zaken op orde te stellen voor de uitbetaling. Hij bedankt daarom zijn collega’s van Financiën en Planning, Armand Achaibersing voor het bij elkaar schrapen van de gelden, Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport voor haar medewerking in samenwerking met de districtscommissarissen en Kenneth Amoksi van Justitie en Politie voor het sturen manschappen voor het ordelijk verloop van zaken. Ook doet hij een speciale dank aan het staf en personeel van de ministeries, waaronder ook die van Biza. “Team work makes the dream work”, benadrukt de minister. De bewindsman hoopt dat met het uitbetalen het geduld van het verkiezingspersoneel een beetje is beloond. Hij bedankt hun nogmaals voor hun inzet bij de afgelopen verkiezingen. Het vouwpersoneel kan zich op donderdag 10 december en vrijdag 11 december van 8.00u am tot en met 18.00u pm en zaterdag 12 december van 9.00u am tot 15.00u pm met hun legitimatiebewijs aanmelden op de financiële afdeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de Wilhelminastraat. Het ministerie van Binnenlandse Zaken is intussen ook klaar met de administratieve zaken met betrekking tot het uitbetalen van het stembureaupersoneel. Dit personeel zal na 14 december via de commissariaten worden uitbetaald.

https://www.youtube.com/watch?v=Z19UG1LM4KA