Biza-minister brengt bezoek aan BvB’s in Nickerie

Biza-minister brengt bezoek aan BvB’s in Nickerie

27-08-2020

De bewindsman deelde mee dat het de bedoeling is om één keer per maand een bezoek te brengen aan het BIZA-personeel in het westelijk deel van het land. Hij benadrukte het belang van samenwerken en efficiëntie op de BvB’s om burgers beter te kunnen dienen. De minister deed een beroep op het personeel om de Covid-19 maatregelen te allen tijde in acht te nemen. Hij stond ook stil bij het heengaan van de BIZA-onderdirecteur Administratieve Diensten, Vergillio Rebin, als gevolg van besmetting met het Covid-19 virus.

Minister Somohardjo heeft tijdens het tweedaags werkbezoek samen met zijn collega van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SOZAVO), Uraiqit Ramsaran, ook de Districtscommissaris van Nickerie en verschillende tehuizen bezocht, waaronder Kinderhuis Gaitriee en Olga Clark Kinderhuis. “In Suriname is er genoeg voor iedereen, maar niet genoeg voor degenen die hebzuchtig zijn. Laten wij samen ervoor zorgen dat onze kinderen niets te kort komen”, zei de minister bij die gelegenheid. Het bejaardentehuis Rust en Werk, van wie de grondlegger Paul Somohardjo – vader van de bewindsman – is, werd eveneens aangedaan.