Biza krijgt toestemming om missies te sturen naar districten

Biza krijgt toestemming om missies te sturen naar districten

21-10-2020

Na de te verkregen data te hebben verwerkt kan er ook gericht naar oplossingen worden gezocht voor de vier categorieën die het ministerie eerder had geïdentificeerd. “Wij verwachten ongeveer midden december een beeld te hebben van het totale ambtenarenbestand om dan te bepalen op welke manier we het ambtenarenapparaat gaan hervormen”, aldus de bewindsman.

Er wordt daarbij gedacht aan vervroegd pensioen of een groot uitzendbureau om deze ambtenaren uit te lenen aan de particuliere sector. De minister is ingenomen met het feit dat landsdienaren in Paramaribo gehoor hebben gegeven aan de oproep om zich te registreren. De registratie verliep op zondag 18 oktober. Volgens de minister geven de eerste indicaties aan dat er ruim 2000 inactieve ambtenaren zijn bij zijn ministerie van Binnenlandse Zaken. Net als bij de beleidsadviseurs, zal ook deze groep binnenkort een aanmeldingsbrief ontvangen. Hij zegt dat maar 100 beleidsadviseurs zich hebben aangemeld.  De overige 300 zullen zich ook moeten registreren indien zij willen werken. “We hebben dat ook gedaan met de arbeidsovereenkomsten op enkele diensten. Daarvan hebben wij 250 contracten stopgezet, omdat er geen diensten werden verleend aan de staat.

“We hebben hiermee miljoenen SRD’s kunnen besparen. Als je wil werken hebben we plek voor je, zoniet gaan we je afhandelen zoals de personeelswet dat voorschrijft.” Het hervormen van het ambtenarenapparaat zal volgens Somohardjo niet zo gemakkelijk gaan, maar de bewindsman staat er positief tegenover dat het zal lukken. “We zijn op de goede weg en dat is dankzij de ambtenaren die zich massaal laten registreren.” Tot nog toe hebben 5000 personen zich geregistreerd die in het bestand voorkomen van Biza. Dit aantal staat los van het kabinet van de president en de vicepresident en Directoraat Nationale Veiligheid (DNV).

https://www.facebook.com/minbiza/videos/347452163175941