Biza herdefinieert overheidsmanagementsysteem

Biza herdefinieert overheidsmanagementsysteem

01-12-2020

Biza-directeur Mohamad Eskak zegt, dat het ‘Baldrige’ model goed van toepassing is bij het overheidssysteem. “Hiermee brengen we standaarden binnen ons overheid en is het ook gekoppeld aan een performance managementsysteem. We willen kwaliteit inbrengen binnen de overheid, waaronder standaarden waaraan landsdienaren moeten voldoen”, aldus Eskak.
In 2018 is er een nulmeting gedaan op het ministerie. Biza was een van de vijf ministeries waar deze meting is gedaan. Uit een score van 1000 punten, scoorde Biza slechts 82 punten. “We hebben nog een lange weg te gaan, maar we werken eraan. Het ‘Baldrige’ model concentreert zich op een aantal punten, zoals leiderschap, strategisch denken, HRM en klantgerichtheid.” Met de herintroductie van het Baldrige model, en de aanbevelingen die destijds zijn gedaan en nu worden geëvalueerd, zal het traject wederom worden ingezet. Bij een nieuwe nulmeting zal de scoor volgens de Biza-directeur veel hoger moeten zijn.
Het ministerie heeft reeds een stappenplan ontwikkeld, ‘Changed Management Plan’. Hiermee zullen niet alleen technische veranderingen komen, maar ook een veranderde mindset, attitude en nieuwe manier van werken. Dit plan wordt uitgezet tot eind 2021. Eskak geeft verder aan, dat binnen korte tijd ook functionele aanpassingen zullen komen, waarbij de focus op de quick wins is. Dit houdt in met weinig middelen al goede resultaten behalen.
Het Baldrige model heeft onder andere als voordelen: hogere productiviteit, grotere klantloyaliteit, een groter marktaandeel, verbeterd rendement en betere employee relaties. Verder wordt bij dit model de nadruk gelegd op: integratie, innovatie, resultaten, duurzaamheid, doelgerichte diagnoses, systeembenadering voor organisatiedoelen.
https://www.youtube.com/watch?v=TpkyhWKxtVU