Archieven prof.Ooft overhandigt aan NAS

Archieven prof.Ooft overhandigt aan NAS

22-10-2020

Directeur NAS, Rita TjienFooh, gaf aan dat Ooft een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van de Surinaamse natie en daarom dit gebaar van zoon, Frank Ooft, enorm apprecieert. Verder gaf zij aan dat het een belangrijk nalatenschap is en daarom gedeeld moet worden met de totale Surinaamse bevolking. Zij roept hierbij het publiek, in het kader van 45 jaar Staatkundige onafhankelijkheid op om onderzoek te doen naar wat onze verworvenheden zijn vanaf de onafhankelijkheid. Het overdrachtsdocument wordt op een ander moment getekend.In 1963 werd Ooft minister van Economische Zaken in het kabinet onder leiding van Johan Pengel. Tijdens het eerste kabinet- Arron, 1973-1977, werd hij wederom minister, maar ditmaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij heeft boekwerken geschreven, waaronder constitutioneel recht van Suriname en kort begrip van de Staatsinrichting van Suriname. Zijn afstudeerscriptie als drs. was ‘Contouren van het constitutioneel recht van Suriname’. Ooft heeft gewerkt als hoogleraar staats- en administratief recht aan de Anton de Kom Universiteit en was medeopsteller van de Surinaamse grondwet van 1987, welke bij referendum werd aangenomen. Na de tweede wereldoorlog heeft Ooft voor het dagblad ‘Het nieuws’, beschouwingen geschreven. Professor Ooft is ook medeoprichter geweest van Progressieve Surinaamse Volkspartij (PSV).Merkwaardig is dat Ooft zich ook bezighield met grensbepalingen.Een van de overhandigde documenten gaat ook over de grensgebieden. Zoon Frank hoopt dat deze documenten kunnen helpen bij het bouwen van de bruggen over de Corantijn- en Marowijne rivier.Er zijn ongeveer 15 boeken geschreven over Staatsinrichting door Professor Ooft. Ooft stierf op 85-jarige leeftijd.

Tussen de documenten (collectie Ooft) zijn er ook belangrijke stukken van zijn echtgenote L. Ooft- van Ommeren te vinden, die als ministersvrouw destijds organisaties moest leiden en sociale projecten uitvoerde.